Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Ny vattendom för sjön Yxern

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2017 17:29 CEST

Idag, 24 oktober, meddelade Mark- och miljödomstolen i Växjö att det blir en ny vattendom för sjön Yxern som innebär förändrade vattenregleringsbestämmelser under en treårsperiod.

Tekniska verken har, i kraft av sitt delägarskap i Yxerns Regleringsföretag, aktivt deltagit i och stöttat Västerviks- och Vimmerbys kommuners ansökan om att ändra de så kallade vattenhushållningsbestämmelserna för regleringen av Yxern.

-Det har varit många och långa diskussioner om vattennivåerna i Yxern genom åren, och de senaste två årens långvariga torka innebar att nivån i sjön under hösten 2016 blev den lägsta på 40 år. Orsaken till situationen är att vattenhushållningsbestämmelserna i den gamla vattendomen inte var anpassade för nuvarande förhållanden, utan tvingade fram en hög tappning ur sjön även om det inte kom något regn. Vi ser nu fram mot att tillämpa de mer miljöanpassade regleringsbestämmelserna som domstolen beslutat om, säger Ola Palmquist, ordförande i Yxerns Regleringsföretag. 

Den nya domen innebär att Regleringsföretaget, under en prövotid på tre år, kan reglera sjön på ett sätt som säkerställer betydligt högre vattenstånd och betydligt mindre och mer naturlika vattenståndsvariationer. Detta kommer leda till bättre livsbetingelser för fisk och annan fauna i och omkring sjön, och också bidra till högre rekreationsvärde för de boende kring sjön.

-Den gamla vattendomen från 1938 behövde förnyas och vi är glada och lättade över Mark- och miljödomstolens tillfälliga dom. Jag tycker att både vi och kommunerna tagit ansvar i en svår fråga, och beslutet från Mark- och miljödomstolen innebär att parterna nu i lugn och ro kan jobba fram en långsiktig lösning för Yxern, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken i Linköping.


För mer information kontakta gärna:
Ola Palmquist, ordförande Yxerns Regleringsföretag, 013-20 81 64
ola.palmquist@tekniskaverken.se

Mile Elez, teknisk direktör, Tekniska verken i Linköping, 013-20 81 03
mile.elez@tekniskaverken.se

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/