Uppsala Vatten och Avfall

Ny vattenförsörjning till Länna

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 11:06 CEST

Nu får boende i Länna sitt dricksvatten från Uppsala stad. Förutom att säkra vattenförsörjning till Länna kommer miljöbelastningen att minska då avloppet kommer att pumpas in till reningsverket, Kungsängsverket i Uppsala.


Det här är resultatet av många års arbete och för två år sedan var Gunsta först ut med att få vatten från Uppsala via det utbyggda vatten- och avloppsledningsnätet. De lokala förutsättningarna för vattenförsörjning är att det på sikt inte skulle ha räckt till alla och därför är vi glada att fortsätta den positiva utvecklingen och nu kunna ansluta boende i Länna till det nya ledningsnätet, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Tidigare har det renade avloppsvattnet gått via Länna reningsverk och ut i Långsjön, men från och med idag pumpas det in till Kungsängsverket i Uppsala. Det ger en minskad miljöbelastning vilket är gynnsamt för Långsjön.

Ändrad vattenkvalitet

När vattenförsörjningen ändras kan man uppleva förändringar i vattenkvaliten så som en annan lukt och smak på vattnet då bland annat kloreringen kommer att förändras.

Den här omkopplingen innebär att vattnets kvalitet är den densamma som i Uppsala stad. Dricksvattnet kommer fortfarande vara medelhårt, precis som det är idag, avslutar Bertil Lustig.

Robust vattenförsörjning

Med det utbyggda vatten- och avloppsledningsnätet säkrar vi för den framtida vattenförsörjningen i Länna, inte bara genom utbyggnaden och utvecklingen av ledningsnätet utan också genom avveckling av äldre ledningssystem.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).