SalusAnsvar AB

Ny VD för SalusAnsvars Inkomstförsäkring

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2003 12:10 CEST

Olle Anderson är från och med i dag ny tillförordnad VD för SACO SalusAnsvar Försäkrings AB som administrerar inkomstförsäkringar för SACO-förbunden. Olle Anderson är för närvarande chef för enheten Organisationskontakt på SalusAnsvar, vilket han fortsätter att vara. Den tidigare VD:n Lennart Sjöhage slutar samtidigt på egen begäran.

Olle Anderson blir även chef för SalusAnsvars profitcenter Inkomst som administrerar inkomstförsäkringen samt medlems- och registersamarbetet med Motorförarnas Helnykterhetsförbund.

Inkomstförsäkringen som SACO SalusAnsvar Försäkrings AB erbjuder är en kompletterande arbetslöshetsförsäkring som innebär att försäkringstagaren får 80 procent av sin lön vid tillfällig arbetslöshet. Nyligen tecknade Civilingenjörsförbundet och SACO- förbundet Trafik och Järnväg avtal om att erbjuda sina medlemmar kollektiva inkomstförsäkringar.

- Jag ser en stor potential i inkomstförsäkringen. Genom kollektiva lösningar kan organisationer erbjuda sina medlemmar olika trygghetslösningar. Det skapar ett mervärde till medlemskapet i organisationen, säger Olle Anderson.

SACO SalusAnsvar Försäkrings AB ägs till 49 procent av SalusAnsvar AB (publ), till 26 procent av SACO och till 25 procent av SACO:s 26 förbund. Bolaget har inte för avsikt att ge utdelning till aktieägarna utan eventuella vinstmedel kvarstår i bolaget för framtida skydd för försäkringstagarna.

För ytterligare information:
Olle Anderson, tf vd SACO SalusAnsvar Försäkrings AB,
08-55 54 51 95, 0709-11 61 95
Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 310.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer.

SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.