Thalamus Networks AB

Ny VD för Thalamus Networks AB

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 13:59 CEST

Pär-Ola Andersson har utsetts till ny VD för Thalamus Networks AB.

Pär-Ola Andersson är en av grundarna av Thalamus Networks AB och tillika stor ägare och styrelseledamot. Pär-Ola Andersson har tidigare varit VD för dotterbolagen Thalamus Operations AB och Thalamus Control AB. Arbetet med att förbättra lönsamheten inom koncernen fortsätter och rekryteringen av en ny VD till Fiberdata AB har mycket hög prioritet.

Tidigare VD Jan Norman lämnar på eget initiativ.

En av Pär-Ola Anderssons första uppgifter blir att fullfölja arbetet med omstruktureringen av Fiberdata för att nå en god lönsamhet.

Kostnadsbesparingar har redan skett och närmast förestår en förstärkning av Fiberdata´s försäljningsaktiviteter. En ny VD med sälj- och marknadsprofil ska rekryteras till Fiberdata AB.

STYRELSEN

För vidare information, kontakta
Pär-Ola Andersson, VD, Thalamus Networks AB
Tel: 08-635 96 00. Mob: 0730-667 412. E-post: po.andersson@thalamus.se

Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 165 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB och Thalamus Control AB.