Port GAEU AB

Ny vd i GAEU Consulting

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 08:44 CET

GAEU Consulting har utsett Henrik Dagmalm till ny verkställande direktör.  Henrik Dagmalms främsta uppgift blir att operativt leda GAEU Consulting genom den tillväxtplan som finns. Ett stort antal svenska nyrekryteringar är att vänta. Henrik har sedan 2006 arbetat som företagets rådgivningschef och i den rollen bidragit till att göra GAEU Consulting marknadsledande i Sverige.

– Henriks djupa ämneskunskap inom bidragsområdet blir utgångspunkten när företaget nu ska genomföra omfattande nyrekrytering i Sverige och växa på den internationella marknaden, kommenterar avgående vd och nya styrelseordföranden Roland Vilhelmsson.

GAEU Consulting ordnar offentlig finansiering för förstudier, investeringar och produktutveckling på uppdrag av nordiska industriföretag. Företaget förstärker samtidigt med vd-utnämningen sin närvaro i Kina och Östeuropa.

– Vi kommer att göra EU-bidragen i Sverige och Europa mer tillgängliga för svenska företag. Därmed får svensk industri ökad möjlighet att ta del av den generösa bidragsfloran, förklarar Henrik Dagmalm.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Dagmalm, vd, GAEU Consulting AB

Telefon: 08-556 063 84, 0705-676 385, henrik.dagmalm@gaeu.se

Bilder för fri publicering finns under rubriken ”Nyheter” på www.gaeu.se

GAEU Consultings affärsidé är att rådge företag, myndigheter och organisationer så att de kan stärka sin verksamhet med hjälp av offentlig finansiering eller internationella affärer. GAEU Consulting erbjuder en metod för att identifiera och förverkliga stödmöjligheter. Företaget är svensk marknadsledare när det gäller att ordna offentliga bidrag till investeringar, FoU och internationalisering. GAEU Consulting hjälper dessutom industriföretag praktiskt med utlandsetableringar och bidragsansökningar i 21 länder, från Polen till Kina.