Shipley Sweden AB

Ny VD i Shipley Sweden

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2018 18:27 CEST

Anne har ett gediget förflutet inom sälj och marknadsföring och kommer att fokusera på att öka Shipleys marknadsandelar på den svenska marknaden, samt närvaron på den nordiska marknaden. Som konsult har hon arbetat upp en stor kundbas i Sverige och andra nordiska länder.

”Jag ser fram emot att öka Shipleys marknadsandelar i Sverige genom framgångsrikt anbudsarbete för våra klienter”, säger Anne Thingvall, nytillträdd VD hos Shipley Sweden AB. 

Shipley Sweden AB ingår i Shipley Nordic AS, baserat i Köpenhamn. Shipley startade i USA 1972 och finns även etablerat i Europa, Asien och Australien. Våra klienter är leverantörer till den offentliga marknaden och genom Shipley-metodiken får vi dem att vinna fler affärer. Genom konkurrenskraftiga anbudsstrategier, anbudsstöd samt processutveckling vinner Shipleys klienter fler upphandlingar.