Tilgin

Ny VD i Tilgin

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 09:00 CET

Stockholm, 12 februari, 2010: Tilgin, en ledande leverantör av lösningar för multiplay- och nästa generations bredbandstjänster, meddelade idag att styrelsen vid styrelsesammanträdet den 11 februari 2010 beslutat att utse Mats Victorin till ny VD.

Styrelsens uppfattning är att bolaget inte utvecklats tillfredställande. Det är styrelsens fulla övertygelse att Tilgin har en konkurrenskraftig produktportfölj och en ledande position i en snabbt växande marknad.

Med över 20 års internationell erfarenhet från ledande befattningar inom sälj, marknad och verkställande positioner inom IT- och telekomindustrin, bland annat 13 år på Ericsson, anser styrelsen att Mats besitter de egenskaper som krävs för att leda bolaget mot lönsam tillväxt.

”Genom tillsättandet av Mats Victorin får vi en VD med starkt kundfokus och en god förståelse för den snabbt växande marknaden. Jag önskar Mats lycka till i sin nya roll”, säger Johnny Sommarlund, styrelsens ordförande i Tilgin.

― SLUT ―

"Tilgin offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument".

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johnny Sommarlund, Styrelseordförande i Tilgin: +46 8 679 58 50

Om Tilgin
Tilgin utvecklar och levererar system och programvaror för det digitalt anslutna hemmet. Med Tilgins kundplacerade home gateways, gateway-baserade mjukvara samt centrala mjukvara för fjärrstyrning och drift av nätverk kan bredbandsoperatörer erbjuda nästa generations bredbandstjänster. Tilgins lösningar är operatörsstyrda, programvaruintensiva samt fokuserade på så kallad ”next generation access”. De ger möjligheter för operatörer att skapa nya intäkter, stärka varumärket och höja kvaliteten för abonnenter. För slutanvändaren ligger värdet i nya bredbandstjänster och möjligheterna att integrera hemmets samlade elektronik. Med över 30 kunder i mer än tio länder har Tilgin en bred kundbas och en stor internationell räckvidd. Tilgin grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm. Huvudkontoret ligger i Kista och bolaget har ett nät av internationella försäljningskanaler. För mer information se www.tilgin.com