B & M Impex AB

NY VD OCH FÖRÄNDRING I STYRELSEN

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 09:37 CET

Styrelsen har tidigare informerat om att BM Impex AB inte fått fullt betalt för sina fodringar i ett par av de entreprenader som avslutats under året, trots att det strider mot ingångna avtal. Det handlar om uppdrag för IKEA Fastigheter AB i Västerås och i Helsingborg.

Företagsledningen har - i samråd med styrelsen - arbetat intensivt tillsammans med företagets entreprenadjurist för att så snabbt som möjligt lösa frågan. Någon uppgörelse har ännu inte träffats. Dock finns det förhoppning om att situationen skall kunna lösas utan en domstolsprocess.

Situationen har nått den dignitet att företaget och dess styrelse valt att koncentrera sin organisation i syfte att kunna agera mer flexibelt och direkt i det rådande läget. Det innebär att BM Impex Stockholm AB uppgår i BM Impex AB och att styrelsen för BM Impex AB nu utgörs av Jörgen Brandsvig (ordförande), Henrik Jönsson och Donald Perlman. Göran Högberg, Filip Collin och Hans-Gunnar Håkansson lämnar sina uppdrag i styrelsen.

Claes Hofmann lämnar uppdraget som interimistisk VD. Ny VD för BM Impex AB blir H-P Möller, som i sin roll som VD för dotterbolaget, på kort tid etablerat BM Impex Stockholm AB som en känd aktör i Mälardalsregionen.

2010-11-15

BM Impex AB (publ)

För ytterligare information:
Martin Brandsvig, Kommunikationsansvarig, BM IMPEX
Tel. 042-717 45

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
BM Impex Pressrelease 2010-11-15.pdf

Om BM Impex
BM Impex är specialist på att utveckla och förbättra flödet av prefabmaterial - hela vägen från ritning till monteringen på plats. Den färdiga stommen kan sedan kläs med flera alternativa produkter ur ett omfattande kompletteringssortiment. För kunden innebär det effektiva och kvalitetssäkrade lösningar levererade i rätt tid. Bolagets aktier handlas på AktieTorget. Se vidare på www.bmimpex.se


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________