RISE Research Institutes of Sweden AB

Ny VD på Acreo

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 10:07 CET

Mårten Armgarth har utsetts till ny VD på forskningsinstitutet Acreo och tillträder den 1 januari 2010. Nuvarande VD Hans Hentzell har utsetts till styrelseordförande i Acreo.

Mårten Armgarth har för närvarande befattningen försäljningschef på Acreo och har varit verksam på Acreo i mer än tio års tid i olika ledande befattningar. Mårten Armgarth har även en tidigare bakgrund med mer än 10 års erfarenhet som VD för olika avknoppningsbolag. Vid sidan av detta har han även varit verksam vid Linköpings Universitet som docent i Tillämpad Fysik.

-  Jag ser det som en stor förmån att i samarbete med akademi och företag ta fram nya innovativa lösningar som leder till tillväxt i Sverige. Detta kräver såväl akademisk excellens som djupare förståelse för företagens behov hos våra medarbetare, säger Mårten.

Hans Hentzell som varit VD för Acreo sedan starten 1999 efterträder Leif Bergström som styrelseordförande för Acreo.

- Jag ser fram emot att få fortsätta arbeta med Mårten och har stort förtroende för att Acreo kommer att fortsätta att utvecklas som en viktig samarbetspartner för den svenska industrin inom ICT området, säger Hans Hentzell.

För vidare information kontakta:
Mårten Armgarth
Tel: 0705 282 500
Marten.armgarth@acreo.se

Om Acreo

Acreo är helägt dotterbolag till forskningsinstitutet Swedish ICT Research AB och arbetar med kontrakterad forskning och utveckling. Acreo tillhandahåller innovativa lösningar inom elektronik, optik och kommunikationsteknologi som bidrar till tillväxt och lönsamhet.

Acreo med dotterbolag har 145 anställda och verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping och Hudiksvall.

Mer info: www.acreo.se