Biolipox AB

Ny VD på läkemedelsföretaget Biolipox

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 12:51 CET

Biolipox styrelse har utnämnt Torbjörn Bjerke till ny VD, med tillträde
under december. Biolipox är ett forsknings- och utvecklingsföretag med
världsledande forskning inom området inflammatoriska sjukdomar,
framförallt astma, allergi och smärta.

Torbjörn Bjerke kommer från det danska läkemedelsföretaget ALK-Abelló,
ett framträdande företag inom diagnostik och behandling av allergi.
Bjerke var där verksam som Executive Vice President, Research &
Development. Tidigare start-up VD, Carl-Johan Dalsgaard, återgår som
Venture Partner i HealthCap.

"Plattformen är lagd i Biolipox för att skapa ett världsledande
läkemedelsföretag inom sitt område. Framåt gäller det att öka
affärsintensiteten", säger Torbjörn Bjerke. "Biolipox, med en
imponerande forskningsportfölj, tillhör ett av de mest intressanta och
spännande företagen inom sitt område" fortsätter Torbjörn Bjerke.

"Bjerke har en gedigen bakgrund från läkemedelsindustrin, både från
AstraZeneca och nu senast från ALK-Abello. Han har stor erfarenhet att
leda utvecklingsintensiv verksamhet i snabb expansion. Genom sin långa
erfarenhet har Bjerke utvecklat en kompetens som synnerligen väl passar
in för de uppgifter som Biolipox står inför", säger Biolipox
styrelseordförande Eugen Steiner.

Biolipox grundades år 2000 av professorerna Hans-Erik Claesson och
Magnus Björkholm, båda från Karolinska Institutet, med hjälp av
finansiering från HealthCap. Företaget baserar sin forskning och
utveckling på en lång tradition av världsledande forskning inom
arakidonsyraområdet. De landvinningar som ligger till grund för
förståelsen av arakidonsyrans roll i inflammatoriska processer belönades
med Nobelpriset 1982. Professor Bengt Samuelsson, en av
nobelpristagarna, sitter i Biolipox styrelse.

Biolipox affärsidé är att ta fram innovativa läkemedel som
tillfredsställer medicinska behov inom inflammatoriska sjukdomar,
framför allt astma, allergi och smärta. Detta sker i samarbete med
forskare runt om i världen. När de framtagna substansernas effekt är
bevisad kommer licensavtal att göras upp med de stora läkemedelsbolagen
om produktens vidare utveckling, marknadsföring och försäljning.

För ytterligare information:
Carl-Johan Dalsgaard; +46-0709-75 98 63
Torbjörn Bjerke; +45 22 495 005

Biolipox AB är ett forskningsdrivet läkemedelsföretag med mål att skapa
nya, effektiva och kostnadseffektiva produkter för behandling av
luftvägs- och andra inflammatoriska sjukdomar. Biolipox vetenskapliga
plattform utgörs av världsledande forskning inom arakidonsyrametabolism
på Karolinska Institutet. Företaget har en bred portfölj av potentiella
storsäljare inom området luftvägssjukdomar, samt unika målmolekyler för
helt nya klasser av anti-inflammatoriska och smärtstillande läkemedel.

Biolipox AB, Box 6280 , SE-102 34 Stockholm, Sweden.
Tel: +46-8-545 28 140, Fax: +46-8-545 28 141,
E-mail: carl-johan.dalsgaard@ofco.se
www.biolipox.com