MVB

NY VD TILL MVB SYD

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 13:40 CEST

Till ny vd för MVB Syd har utsetts Christer Nilsson. Christer tillträder 1 september. Nevenka Mesic Tiderström, för närvarande arbetschef, har samtidigt utsetts till avdelningschef.

MVB bedriver verksamhet inom husbyggnadsbranschen i Skåne-, Stockholms- och Göteborgsregionerna via MVB Syd, Öst och Väst samt Astor Bygg. I Skåne finns även anläggningsverksamhet. I varje region bedrivs verksamheten som självständiga dotterbolag med enskilda verkställande direktörer och ledningar.

Tillträdande Christer Nilsson har lång erfarenhet av entreprenadbranschen, bland annat som distriktschef och arbetschef i SKANSKA. Vidare har han varit vd för det västsvenska bygg- och fastighetsbolaget Tage & Söner. Christer är 56 år gammal och bosatt i Helsingborg.

- MVB har som ambition att expandera ytterligare i nordvästra Skåne, där vi bland annat uppför en multiarena i Helsingborg. Christers goda kännedom om byggmarknaden i denna region kommer att underlätta för oss att lyckas med denna ambition. Det är med stor tillförsikt vi hälsar Christer Nilsson välkommen till MVB-familjen, säger Kenneth Orrgren, styrelseordförande MVB.

Som tidigare meddelats, övergår Bo Tiderström från att vara vd för MVB Syd till koncernchef med ansvar för MVB:s samlade nationella verksamhet.

För ytterligare information, kontakta:

Kenneth Orrgren, styrelseordförande MVB
tel: 0705-23 39 35
e-post: kenneth@orrgren.se

Bo Tiderström, koncernchef MVB
tel: 0730-78 81 00
e-post: bo.tiderstrom@mvbab.se

Christer Nilsson, tillträdande vd MVB Syd
tel: 0737-19 14 74

MVB:s affärsidé är att bedriva byggverksamhet med lokal förankring i regionerna Skåne, Stockholm och Göteborg. MVB förenar det lokala bolagets närhet till kunden med det stora bolagets kapacitet. Bolaget omsätter 1,4 Mdr och har 300 medarbetare.  www.mvbab.se