Eolus Vind AB (publ)

NY VD TILLTRÄDER IDAG

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:16 CEST

Gustaf Ekberg tillträder som ny verkställande direktör i Eolus Vind AB idag.

Gustaf Ekberg efterträder Bengt Simmingsköld som verkställande direktör för Eolus Vind AB från och med idag den 28 oktober 2010. Gustaf är 44 år och civilingenjör med inriktning på elektroteknik. Han kommer närmast från en tjänst som verkställande direktör för Trelleborg Protective Products AB, ett dotterbolag inom Trelleborgkoncernen.

Bengt Simmingskölds mångåriga och betydelsefulla erfarenheter av vindkraftsbranschen kommer att tillvaratas genom att Bengt under en tid kommer att fortsätta att arbeta för Eolus med utveckling av särskilda projekt. Bengt avser även fortsättningsvis att vara en betydande aktieägare i bolaget och kommer att kvarstå som aktiv styrelseledamot.

Hässleholm den 28 oktober 2010

Eolus Vind AB (publ)

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Gustaf Ekberg, VD, telefon 070-554 00 46
Per Witalisson, Vice VD, telefon 0702-65 16 15

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus Vind Pressrelease 2010-10-28.pdf

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka 250 vindkraftverk av de cirka 1.500 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 27 vindkraftverk med en installerad effekt på 34 MW och en beräknad årlig produktion på cirka 81 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1.409 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande cirka 1.200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas cirka 150 verk med en effekt på cirka 3.000 MW kunna etableras under innevarande och efterföljande räkenskapsår. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till cirka 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 40 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och Sundsvall.

Eolus Vind AB har cirka 2.600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com.