Sjätte AP-fonden

Ny vd utsedd för Sjätte AP-fonden

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 11:11 CET

Styrelsen för Sjätte AP-fonden har i dag utsett Marianne Dicander Alexandersson till ny vd för Sjätte AP-fonden. Marianne Dicander Alexandersson har en bred affärserfarenhet och är för närvarande vice vd på Apoteket AB.

Marianne Dicander Alexandersson (född 1959) är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med ekonomistudier på Handels i Stockholm. Hon är för närvarande vice vd i Apoteket AB och direktör för Apoteket Konsument. Hon har haft en nyckelroll i den strukturerings- och privatiseringsprocess som den svenska apotekssektorn genomgått.

Marianne Dicander Alexandersson har en bred erfarenhet från olika branscher där hon visat prov på ett tydligt och väl utvecklat ledarskap. Hon har varit vd på Kronans Droghandel, arbetat med bland annat kvalitetsutveckling på Volvo, varit nordisk kvalitetschef för ett av Englands största kemiföretag – ICI, samt varit läkemedelskonsulent på Pharmacia. Marianne Dicander Alexandersson har erfarenhet av att ha såväl staten som riskkapitalbolag som ägare i bolag där hon arbetat. Dels som vice vd i Apoteksbolaget AB och dels som vd för Kronans Droghandel som haft 3i som ägare.

- Marianne Dicander Alexandersson tillför fonden stort värde och stor kompetens genom sitt utvecklade ledarskap och sitt breda kommersiella och tekniska kunnande. Hon har bred industriell erfarenhet från olika branscher och ägarstrukturer. Lägg till detta ett bra kontaktnät inom näringslivet, vilket är viktigt i hennes nya roll, säger Lennart Jeansson, styrelseordförande Sjätte AP-fonden.

- Jag är mycket glad och mycket stolt över att ha fått förtroendet att bli vd för Sjätte AP-fonden. Det är ett mycket spännande jobb som förutom olika utmaningar innebär stor samhällsnytta, säger Marianne Dicander Alexandersson, tillträdande vd Sjätte AP-fonden.

Styrelseuppdrag:
Castellum, Mölnlycke Health Care, Svenskt Näringsliv och Chalmers Tekniska Högskola.

Utmärkelser:
Marianne Dicander Alexandersson fick 2003 Ruter Dams Hedersutmärkelse då hon var en av en handfull svenska kvinnor som ledde ett företag som omsatte mer än tio miljarder kronor.

Marianne Dicander Alexandersson tillträder sin tjänst under våren 2011. Fram till dess fortsätter Adam F Laurén som tf vd.

För mer information:
Lennart Jeansson, styrelseordförande Sjätte AP-fonden: 031 – 741 10 00
Marianne Dicander Alexandersson, tillträdande vd Sjätte AP-fonden: 031 – 741 10 00
Ulf Lindqvist, kommunikationschef Sjätte AP-fonden: 031 – 741 10 00

Sjätte AP-fonden skiljer sig från övriga AP-fonder genom att Sjätte ska ta en högre risk och i huvudsak investera i onoterade bolag. Sjätte AP-fonden har ökat sitt fondkapital med 7,8 miljarder kronor sedan starten. Totalt har Sjätte ett ägande i runt 350 bolag, varav ca 60 genom direktinvesteringar. Hälften av dessa, 47%, ligger i Stockholm och Uppsala. I Göteborg finns 23% och i övriga delar av landet finns 30% av bolagen. Läs mer på www.apfond6.se