Mandamus

Ny VD utsedd i Mandamus

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 09:16 CET

Styrelsen har utsett Jan-Erik Höjvall till Verkställande Direktör i Mandamus Fastigheter AB från den 1 januari 2004.

Frågor

Eventuella frågor besvaras av styrelsens ordförande, Leif Zetterberg, på tel. 070-588 41 84.

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.800 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr.