House Service Nordic AB

Ny ventilationslösning minskar radon i ditt hem

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 13:20 CEST

Radon finns i stort sett överallt, i luften du andas, i marken du går på och i vattnet. Just i bostäderna är det mest troligen marken under som är boven. Men det kan också vara från byggnadsmaterial där blåbetong är en av det vanligaste. Vissa ställen är mer utsatta än andra.


Statens strålskyddsinstitut uppskattar att mellan 400 och 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö.  Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3.

Är det byggnadsmaterialet eller marken som avger radon, behöver du öka luftomsättningen i ditt hem. Kommer radonet från dricksvattnet, kan det räcka med att vattnet luftas kraftigt med en så kallad radonavskiljare.

Ny ventilationslösning 

På Virvelvägen i Berghem, Järfälla, har HouseService Nordic AB installerat en helt ny lösning för ventilation som förbättrar inomhusmiljön avsevärt. Nu har vi första resultaten på resultatet före och efter installationen.

FÖRE: Innan det nya ventilationssystemet kom på plats var värdet 287 Bq/m3.

EFTER: Ett år efter installationen gjorde vi en ny mätning. Resultatet var 41 Bq/m3.

En minskning med hela 85.71%.


För mer information kontakta Peter Broström, HouseService Nordic AB, 070-864 27 90, peter.brostrom@houseservice.se


House Service Stockholm har levererat tak och husbyggen sedan 2003. Under 2013 har företaget gått över i House Service Nordic AB. 

Tak och byggverksamheten fortlöper som vanligt men har utvecklats med ytterligare ett arbetsområde för inomhusmilljö; FTX-system. Ventilation anser vi vara ett prioriterat område och i tillsammans med våra leverantörer kommer vi satsa på att förbättra inomhusmiljöerna runtom i Sverige. 

Mer information;: www.houseservice.se