Landstinget Sörmland

Ny verksamhetschef vid Anestesikliniken på Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 15:50 CEST

Till ny verksamhetschef vid Anestesikliniken på Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset har utsetts överläkare Marie Fahlgren Brodin.

Marie, som är rekryterad ur de egna leden, har tjänstgjort på Mälarsjukhuset sedan 1991. Sitt nya uppdrag tillträder hon den 1 april. Som verksamhetschef blir hon därmed ansvarig för anestesisjukvården och den verksamhet som bedrivs vid Intensivvårdsavdelningen på Mälarsjukhuset och vid Centraloperation och Sterilcentralerna på de båda sjukhusen. Vid kliniken finns ca 200 medarbetare, och budgetomslutningen uppgår till 160 miljoner kronor.
- För mig personligen blir det en stor utmaning, och samtidigt väldigt spännande säger Marie. Det här med chefsroll och ledarskap är faktiskt något som intresserar mig. Med chefskapet följer ett ökat inflytande, och jag får nu möjlighet att aktivt driva en fortsatt långsiktig utveckling. Vi har en bra och välfungerande klinik, men självfallet finns det sådant som kan förbättras. Vår gemensamma målsättning på kliniken är att erbjuda såväl patienter som övriga specialiteter en verksamhet av hög kvalitet.

Som chef efterträder hon Krister Blomberg, som efter sex år lämnar över chefskapet för att i fortsättningen arbeta heltid som narkosläkare vid kliniken.

För mer information kontakta
Marie Fahlgren, tillträdande verksamhetschef, tel 016 10 30 00 vx
Anders Ahlgren, divisionschef Länssjukvården, tel 070-625 86 85