Lessebo Bruk

Ny verkställande direktör

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 19:02 CEST

Styrelsen för KLIPPAN AB har den 23 oktober 2003 entledigat VD Bengt
Östensson från befattningen som VD i KLIPPAN AB.

vVD Olle Grundberg inträder som tf VD till den 3 november 2003.

Till ny ordinarie VD från den 3 november 2003 har styrelsen utsett - med
reservation för mellankommande MBL-förhandlingar - Ragnar Quarnström,
55, som närmast kommer från Becker-Acroma i England. Tidigare har
Quarnström verkat inom olika ledande befattningar inom skogsindustrin.

KLIPPAN AB
Jan Bernander
Ordförande

För vidare information kontakta styrelsens ordförande Jan Bernander, tel
070 855 64 00.

264 23 Klippan
Tel 0771 11 00 00, Fax 0435 109 92, www.klippan-paper.se
Bolagets säte: Klippan, bolaget är publikt, org nr 556 360-1821