Infracontrol AB

Ny version av ärendehantering förenklar vardagen i Sveriges kommuner

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 08:25 CET

Att ta emot och behandla synpunkter från medborgarna är en viktig uppgift för landets kommuner. Det kan handla om allt från felanmälan av tekniska funktioner till synpunkter på barnomsorgen. Gemensamt för alla ärenden är förstås att de bör behandlas så snabbt och enkelt som möjligt. Infracontrol Online, som är en lättanvänd webbtjänst, förkortar redan vägen från synpunkt till åtgärd i en rad kommuner. Nu kommer en helt ny, mer kraftfull version av ärendehanteringen som är ännu enklare att hantera och anpassa efter varierande behov.

Infracontrol Online togs ursprungligen fram för att samla in och distribuera driftlarm från tekniska anläggningar. Men det fanns även ett stort behov av att ta emot felanmälningar och vidareförmedla dessa till rätt person, på samma effektiva sätt. Därför finns det även en smart och lättanvänd funktion för felanmälan och ärendehantering i tjänsten. På det sättet har man en och samma samlande punkt för både automatiska tekniska larm och manuellt inlagda ärenden.

En av de många nöjda användarna är Västerås Stad. Där förenklar Infracontrol Online både för medborgarna och för kommunens personal. Framför allt är man mycket nöjd med att det just är en webbtjänst:

- På det här sättet behöver användarna bara en webbläsare och vi slipper att äga och driva ett eget ärendehanteringssystem, säger Thomas Wulcan. En stor fördel för oss som anslutit oss till Infracontrol Online är att vi får tillgång till fria uppdateringar så att vi kan dra nytta av den vidareutveckling av tjänsten som ständigt sker.

Nu kommer en helt ny, mer kraftfull och ännu enklare funktion för ärendehantering. Den svarar mot ett ökat behov av att kunna anpassa funktionerna efter många olika typer av verksamheter och organisationer. Precis som för alla andra förbättringar och förenklingar så ingår fri uppdatering för alla som är anslutna till tjänsten. För själva tanken med Infracontrol Online är just att man som anläggnings-ägare och beställare inte ska behöva växa fast i ett system eller vara tvingad till dyra uppgraderingar.

- Alla bra inputs från kunderna om nyttiga funktioner och nya behov kommer alla till del genom att man delar på en tjänst som ständigt förbättras, säger Per Andersson, Produktchef på Infracontrol. Ärendehanteringen är en central del i många kommuners verksamhet så det blir riktigt bra att alla nu får tillgång till en funktion som är ännu enklare att anpassa efter varierande behov.

Den nya versionen för ärendehantering, som lanseras i maj, innehåller bland annat ännu enklare och tydligare användargränssnitt samt en helt ny funktion för att hantera olika typer av ärenden i ett kategoriträd med valfri bredd och djup som gör det enkelt att anpassa tjänsten till varje organisations behov. Andra förbättringar är bland annat nytt kartstöd för geografisk lokalisering av ärenden, smarta och enkla diagram- och rapportfunktioner, automatisk notifiering till ärendemottagare om ändringar i ett ärende samt nya enkla sökfunktioner.

Tjänsten är byggd med modern teknik, Microsoft .NET 3.5, AJAX, och WCF, vilket borgar för god skalbarhet och bra integrationsmöjligheter med andra system i framtiden.

Berörda kunder och användare kommer att få ytterligare information genom Infracontrol Online User Group.