Security Solution Scandinavia AB

Ny version av AUDITsolution™ från Security Solution AB

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2012 10:15 CEST

Security Solution AB har utvecklat ett IT-stöd för genomförande av nulägesanalyser; AUDITsolution™. IT-stödet släpptes för första gången under 2010.

IT-stödet är utvecklat för att på ett enkelt och effektivt sätt stödja dig och din verksamhet genom hela nulägesanalysprocessen. Du använder IT-stödet för att jämföra befintligt nuläge mot ställda krav från exempelvis standarder, regelverk, lagkrav eller interna riktlinjer.

Efter mycket utvecklingsarbete släpps snart en andra version av AUDITsolution™, som genomgått en omfattande uppgradering. Framför allt har användarvänligheten förbättrats genom införandet av fler informationstexter för tydliggörande av alla steg i IT-stödet samt av exempelvis kontrollfrågor.

För att bättre kunna anpassas efter olika verksamheter finns AUDITsolution™ dessutom i två olika versioner; AUDITsolution™ Basic och AUDITsolution™ Standard. I Basic genomför du en fullständig nulägesanalys och i Standard får du dessutom en kopplad åtgärdsplan med kostnadsanalys och uppföljning.

Följer din verksamhet gällande lagkrav i dagsläget? Kontrollfrågeunderlagen som finns att tillgå i AUDITsolution™ har utformats inom ramarna på erkända regelverk av erfarna säkerhetsrådgivare. Några exempel är ISO-standarder, MSB rekommendationer, Personuppgiftslagen, Lag om skydd mot olyckor och Systematiskt brandskyddsarbete eller egna företagsinterna riktlinjer.

AUDITsolution™ ger din verksamhet en gemensam nulägesanalysprocess där det finns möjlighet att importera, exportera och sammanställa statistik som gör det lättare att jämföra resultat från olika nulägesanalyser.

Alla resultat sammanställs i snygga och lättlästa rapporter och AUDITsolution™ är självklart framtaget efter erkända standarder och föreskrifter.

AUDITsolution™ ger dig och din verksamhet möjligheten att:

  • Genomföra nulägesanalyser inom alla verksamhetsområden
  • Importera företagsinterna kontrollfrågeunderlag för egenanpassade analyser
  • Tydliggöra kritiska brister så att du har bra underlag vid prioriteringar
  • Göra kostnadsanalyser på utvalda åtgärder för att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna
  • Skapa en åtgärdsplan med uppdragsspecifika uppgifter
  • Producera tydliga rapporter genom ett enkelt knapptryck
  • Klart och tydligt presentera den sammanställda statistik som finns att tillgå i programmet

Orolig för obehörigt intrång? AUDITsolutions™ behörighetssystem garanterar säker inloggning och du kan självklart behörighetsstyra alla genomförda analyser.

En demoversion av AUDITsolution™ finns idag på Security Solution AB:s hemsida.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.