QlikTech

Ny version: QlikView 10 – lättanvänt och roligt beslutsstöd nu också för globala storföretag

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 08:03 CEST

Revolutionerande ny sökfunktion, ännu snabbare laddning och svarstider, och ökad öppenhet mot andra system och plattformar

I dag släpper det svenskgrundade mjukvaruföretaget QlikTech (NASDAQ:QLIK), en ny version av BI-lösningen (Business Intelligence) QlikView - version 10. QlikView är den enda beslutsstödslösning på marknaden som är enkel och rolig att använda, samtidigt som den klarar även globala organisationers behov av kraftfullt beslutsstöd för många tusen samtidiga användare. QlikView används redan i dag av många globala företag så som Toyota, Panasonic, ABB, Cambell’s Soup och Canon, där medarbetarna enkelt och snabbt kan få fram svar på affärskritiska frågor.

QlikView är lätt att installera och anpassa. Avancerade applikationer med kopplingar mot många datakällor kan ofta fås på plats på några få dagar eller veckor, till skillnad från traditionella BI-system där det kan ta månader eller år att lösa samma sak, om det över huvud taget är möjligt.

En analys gjord av IDC (som sponsrats av QlikTech) visar att QlikView-användare är betydligt nöjdare än användare av traditionella BI-lösningar. När Qlikview-användarna ombads ange hur nöjda de var med Qlikview, valde 96% något av de tre högsta alternativen (1 - 5, där 5 är högst betyg). Detta resultat förstärks av att QlikTech för andra året i rad nyligen kom först i BARCs (Business Application Research Center) BI-undersökning om kunders lojalitet. Undersökningen, The BI Survey 9, är den största, årligen återkommande undersökningen om slutanvändarnas uppfattning om sina leverantörers beslutstöd.

“Våra nöjda kunder är ett bevis på att vår konsumentorienterade lösning fungerar,” säger QlikTechs produktchef Anthony Deighton. ”Med QlikView 10 fortsätter vi att utmana hela BI-branschen, som har svårt att hålla jämna steg med oss.”

QlikView 10 är en kraftigt förbättrad lösning för såväl användare, utvecklare som IT-avdelningar i stora, globala organisationer:

  • Slutanvändarna får en ännu mer lättanvänd produkt, med bland annat kraftigt förbättrad sökning och fler möjligheter till visualisering.
  • Utvecklarna får bättre möjligheter att utveckla anpassade lösningar.
  • IT-avdelningen får förbättrade möjligheter att hantera många användare på ett enkelt och säkert sätt.

Enkelt beslutsstöd till alla 
QlikView 10 är det ännu enklare att använda även mycket avancerat och komplext beslutsstöd. Det är lätt att se samband mellan nyckelfaktorer och få fram affärsanalyser, och därigenom fatta välgrundade och snabba beslut. Utvecklingen av det grafiska gränssnittet gör det enklare att se och förstå de olika sambanden mellan olika variabler. QlikView 10 är enkel att anpassa och användaren kan när som helst ändra val och parametrar via listrutor.

Associativ sökning
QlikView 10s associativa sökning förstärks av att all data hålls i internminnet vilket ger ögonblicklig respons. Ungefär som Googles nya produkt Instant Search, ger QlikView 10s associativa sökning omedelbart förslag på svar i samma stund som man skriver på tangentbordet. Det intuitiva gränssnittet visar affärskritiska relationer mellan variabler på ett helt nytt sätt. Den associativa sökningen i QlikView 10 finns tillgänglig i alla listrutor som används i de applikationer man utvecklar - detta gör det möjligt för användare att snabbt hitta svar på kritiska frågor.

Blixtrande prestanda
QlikView 10 är på ett genomgripande sätt förbättrad – från insamlandet av information till slutanvändarens upplevelse. Det nya asynkrona AJAX-stödet i QlikView 10 gör det möjligt att uppdatera enstaka informationsobjekt på en sida utan att hela skärmen uppdateras. Prestandaförbättringen märks också genom ökat utnyttjande av senaste generationens hårdvara med ett stort antal processorkärnor. QlikView 10 är minst dubbelt så snabb och upp till tio gånger snabbare än tidigare versioner när man laddar in data på hårdvara med flera kärnor. QlikView 10 möter också de riktigt stora, globala företagens krav på extrem prestanda och stöder tiotusentals samtidiga användare och flera miljarder dataposter, och skalar jämnt med Intels mest avancerade 64-bitarsarkitektur med flera kärnor.

Öppen integration
QlikView 10 gör att man enklare kan integrera sina existerande verktyg och applikationer med QlikView-lösningar. I QlikView 10 finns många nya sätt att visa information och anpassa applikationer, exempelvis kan man integrera externa diagram, flödesscheman och flash-animationer. QlikView Data Exchange (QVX) gör det lättare att använda tredjepartsinformation i QlikView-applikationer.

IT-management
QlikView 10 ger IT-avdelningen möjlighet till total övervakning av lösningen genom kraftfulla, flexibla och enkla funktioner för övervakning, kontroll och hantering av QlikView-applikationer och underliggande information. Hantering av lastbalansering, administration och uppdateringar är centraliserad. I QlikView 10 stöds också juridiska och regulatoriska krav på slutanvändaridentitet samt spårbarhet av data.

Kompatibel med existerade BI-, CRM- and ERP-system
Med QlikView 10 kan alla företag enkelt sammanställa information från vilken källa som helst; applikationer som Oracle, SAP och Salesforce.com; databaser som till exempel SQL Server, MySQL och Oracle; traditionell diskbaserad BI, och datalagring från exempelvis Teradata och Infomatica samt information lagrad på den lokala datorn.

Tillgänglighet
QlikView 10 finns tillgänglig för nedladdning för alla kunder på community.qlikview.com och på QlikTechs nätverk för partners. Privatpersoner kan kostnadsfritt ladda ner QlikView för eget bruk här www.qlikview.com.

Kontaktperson

Marie Angselius, Angselius Rönn AB
0709 - 405 837, marie.angselius@angseliusronn.se
alternativt
Jenny Ehle, QlikTech, Director Marketing Nordic
0733 - 849 857, jenny.ehle@qliktech.com

Om QlikTech
QlikTechs kraftfulla och lättanvända beslutsstödsplattform hjälper människor att snabbt fatta bättre beslut. Beslutsstödsplattformen QlikView tillhandahåller analys- och sökfunktionalitet av högsta klass samtidigt som den är lika lätt att använda som ett vanligt Office-program. QlikViews unika arkitektur, där all data hålls i datorns internminne i kombination med associativ sökteknik, gör att man blixtsnabbt kan hitta viktiga samband och trender även i extremt stora datamängder. QlikView är också enkelt att implementera och anpassa. Konkurrerande system kan ta månader att få på plats, medan en QlikView-applikation ofta kan sättas upp på dagar eller några få veckor. QlikView är också så lättanvänt att användarna klarar sig med minimal utbildning, normalt bara någon timme. QlikView kan implementeras och driftas i en ”normal” IT-infrastruktur med servrar i nätverk, i molnet, på bärbara datorer eller andra mobila enheter som SmartPhones – för enstaka användare till många tusen samtidiga användare i globala organisationer. Svenskgrundade QlikTech (NASDAQ:QLIK) har idag sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA, och har kontor på många håll i världen liksom 1 100 partners. QlikTech har över 15 000 kunder i över 100 länder över hela världen.