Luftfartsverket, LFV

Ny webb underlättar resan för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 16:27 CEST

Luftfartsverket introducerar idag en flygresehandbok som särskilt riktar sig till flygpassagerare med funktionshinder. Den nås genom att klicka på symbolen för funktionshinder på www.lfv.se.

- De nya webbsidorna är ett led i att öka tillgängligheten till flyget för funktionshindrade, säger Henrik Lundberg på LFVs sektormyndighet Luftfart och Samhälle. Ambitionen är att flygresehandboken ska bli den naturliga startpunkten på resan för människor med olika slag av funktionshinder.

LFV har inventerat behovet av förbättringar inom flyget för att kunna erbjuda bättre service till funktionshindrade flygpassagerare. Det visade sig då att det finns ett stort behov av utförlig och korrekt information om hur en flygresa går till och vad man särskilt behöver tänka på för att underlätta sitt resande.

Flygresehandboken innehåller utförlig information om alla moment i en flygresa från bokning av biljetten till ankomst på destinationsorten. Varje moment i flygresan illustreras också av beskrivande bilder. Dessutom finns ett diskussionsforum, där resenärer kan diskutera och utbyta erfarenheter av resande.

För ytterligare upplysningar, kontakta Henrik Lundberg, telefon 011-19 29 31, mobil 0733-232931.

Flygresehandboken finns på www.lfv.se. Klicka på symbolen för funktionshinder på startsidan eller välj Resan för funktionshindrade.
Länkadress: www.lfv.se/site/journey/funktionshinder/index.asp