Pål Bergström Solutions

Ny Webbapplikation hjälper företag agera enhetligt.

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 16:01 CEST

Gepio är en webbapplikation för att spegla och hantera Företagspersonlighet. Den hjälper företag att skapa en av många genom att undersöka och summera anställdas personlighet i ett visuellt språk i form av visuella detaljer, färger, symboler, grafiska staplar av känslor, stress, med mera.

Gepio innehåller olika verktyg som hjälper företag att öka sin självmedvetenhet. Ett av dessa är möjligheten att utföra unika visuella personlighetstester. Med hjälp av affärsdagboken kan resultat från undersökningarna kopplas till verkliga skeenden. Affärstarot är ett lekfullt men seriöst försök att använda intuition och andra nivåer av medvetande i gruppform. Forum för tankar är för interna diskussioner och ger möjlighet att vaska fram förbättringar av identitetsattribut, något som är lämpligt efter en utförd undersökning.

Den grundläggande principen bakom Gepio är att ett gemensamt medvetande om organisationens personlighet påverkar självmedvetandet och får anställda att agera mer unisont eftersom de är fullt medvetna om vem de är, vad de gör och vart de ska.

Gepio lanseras nu som beta och är tillgängligt på www.gepio.com. Företag är välkomna att prova det gratis och ge värdefull feedback, med tanke på förbättringar och vidareutveckling.

Parallellt med Gepio drivs Gepio Lab, en publik undersökning som sammanställer data om sambandet mellan design, beteende och personlighet. I den slutgiltiga versionen av Gepio kommer denna datan integreras automatiskt i Gepio, vilket ska göra speglingen så självförklarande som möjligt.

Gepio är ett personligt projekt ägt och skapat av Pål Bergström, www.palbergstrom.com, designer, designstrateg, webbutvecklare och specialist på sambandet mellan design och personlighet.

 

Gepio.com

Pål Bergström

info@gepio.com

t. 046 288 04 07