Sundsvalls kommun

Ny webbaserad informationstjänst i länets kommuner

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 13:10 CET

EU:s strukturfonder har beviljat en projektansökan för att skapa en webbaserad informations- och ansökningsplattform. Projektet, som kallas RIGES, Regional Innovativ GIS- och E-tjänstsamverkan, ska ta fram ett planeringsverktyg för företag och enskilda som vill etablera, bygga ut eller ändra sin verksamhet i länet.

 Samarbetsprojekt

RIGES är ett samarbetsprojekt mellan Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner där Härnösands kommun är projektägare. Projektet startade vid nyår och pågår i tre år. Därefter ska det integreras i kommunernas verksamheter.

- Projektet kommer att ta fram en gemensam karttjänst samt en gemensam e-tjänst för att söka bygglov. Kommunernas detaljplaner kommer att digitaliseras och integreras med de här webbtjänsterna. Tanken är att de företag eller privatpersoner som planerar etableringar eller byggande, interaktivt i kart- och bygglovtjänsten ska kunna testa sina byggplaner mot bl a gällande planer, säger Åsa Jadelius, projektledare.

Teknikutveckling

RIGES innebär således en utveckling av den teknik och det handläggarstöd som finns idag till en ny planeringstjänst för företag och enskilda, där de som söker kommunala tjänster kan göra mer själva via webben.

- Det är mycket bra att vi kan få fram ett modernt geografiskt informationssystem som förenklar ansökningsrutinerna för att få bygglov och andra kontakter med kommunen. Det är bra både för företagare och enskilda men gör också vårt arbete effektivare, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

För mer information kontakta: Projektledare Åsa Jadelius, tfn 070-190 13 36