Radio- och TV-verket

Ny webbplats anpassad efter 24-timmarskraven

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 15:30 CEST

Radio- och TV-verket nya webbplats är anpassad efter Statskontorets riktlinjer för en 24-timmarsmyndighet. I samband med lanseringen av webbplatsen introducerar vi vårt nya tillståndsregister som gör det möjligt för besökaren att när som helst få information om sändningstillstånd för radio- och TV. Inom kort kommer besökarna också att kunna söka i registret efter utgivningsbevis och ansvariga utgivare mm.

Nyheter på webbplatsen
• Nytt tillståndsregister med fler sökfunktioner
• Ny grafisk form med färgteman för att tydligt visa ämnesområden
• En egen avdelning om medieutveckling
• Bättre anpassat för besökare med funktionshinder

– Lanseringen av en ny webbplats för Radio- och TV-verket ingår som en del av myndighetens långsiktiga IT-utveckling. I våra ambitioner att nå ut till allmänheten försöker vi tillgodose så många grupper som möjligt med målgruppsanpassad information och anpassa tekniken så att fler får tillgång till vår information, säger verkets gene-raldirektör Björn Rosén.

Elektronisk enkät om vår service och vår nya webb
På Radio- och TV-verket strävar vi efter att ständigt förbättra kvaliteten på vårt arbete och vår service. Våra mål är att handläggningen ska vara snabb, rättssäker och serviceinriktad. I samband med lanseringen av vår nya webbplats för Radio- och TV-verket passar vi på att låta er besökare få möjlighet att fylla i en enkät om vår servicenivå och om vår nya webbplats.

En elektronisk enkät kommer vara tillgånglig från vår startsida under några veckor. Webbplatsen kommer själv-klart att fortsätta utvecklas och det är här vi vill ha Era synpunkter på hur vi kan förbättra informationen till allmän-heten. Välkommen att surfa in på Radio- och TV-verkets nya webbplats www.rtvv.se.

Mer information kan ni få av:
Susan Berg 08-606 90 86, 070-611 91 94
Martin Brinnen 08-606 90 83
Björn Fager 08-606 90 99