Socialstyrelsen

Ny webbplats för allmänheten med öppen redovisning av klinikresultat

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 10:18 CET

– www.svensktbrackregister.seSvenskt Bråckregister är först i landet med att öppna en webbplats riktad till allmänhet, patienter och närstående och där resultat från alla deltagande kliniker redovisas öppet och jämförbart.

Svenskt Bråckregister är ett av de 53 Nationella Kvalitetsregister och kompetenscentra som via ”Dagmaröverenskommelsen” får ekonomiskt stöd av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting för utveckling och drift. Registret innehåller uppgifter om ljumskbråcksoperationer hos personer som är 15 år och äldre. Det skapades 1992 och idag deltar drygt 90 kliniker i registret vilket motsvarar cirka 95 procent av landets ljumskbråckskirurgi.

En viktig del i utvecklingen av registren är att göra informationen mer öppen och tillgänglig för olika intressenter – allmänhet, patienter och närstående, beslutsfattare och hälso- och sjukvårdspersonal. Som en del i den utvecklingen har Svenskt Bråckregister tagit fram en ny webbplats primärt riktad till allmänheten, med stöd av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting inom ramen för regeringsuppdraget InfoVU (Informations-försörjning och VerksamhetsUppföljning). Webbplatsens syfte är att presentera resultat som ingår i registret öppet och tillgängligt. Resultaten finns i form av en rapport per deltagande klinik, vilken jämförs med övriga deltagande kliniker i landet, samt en rapport per enskilt landsting jämfört med övriga landsting. De resultat som jämförs är väntetider, andel akutoperationer, andel omoperationer pga återfallsbråck, operationsmetoder, andel dagkirurgi samt kumulativ omoperationsincidens det vill säga hur stor risken är för en ny operation ("omoperation") av bråcket i förhållande till tiden efter bråckoperationen. Dessutom finns kort information om bråck, bråckoperationer och bråckregistret samt adresser till berörda kliniker mm.

Informationen visar att det finns vissa skillnader mellan deltagande kliniker och landsting. Men den visar inte alltid vad dessa skillnader beror på. För att kunna säga något om skillnaderna måste man veta mer om förutsättningarna på de jämförda klinikerna. Det kan därför vara svårt att jämföra resultat och slutsatser bör dras med försiktighet.

Mer information:

Pär Nordin, Östersunds sjukhus, registerhållare

Telefon: 063-153899, mobil 070-6933873
Postadress: Svenskt Bråckregister, Östersunds sjukhus, 831 83 ÖSTERSUND
E-post: svenskt.brackregister@jll.seBirgitta Eriksson, Socialstyrelsen, projektledare InfoVU-projektet Öppna redovisningar

Telefon: 08-555 530 85, mobil 0708-83 30 85

E-post: birgitta.eriksson@socialstyrelsen.se