HQ Bank

Ny webbplats för HQ AB:s aktieägare

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 15:46 CEST

Information för HQ AB:s aktieägare kommer från och med 9 september 2010 att publiceras på www.hqab.se.

Den nya webbsidan syftar till att löpande informera aktieägare kring frågor gällande det börsnoterade bolaget HQ AB.


Bakgrund

Som tidigare meddelats har den 3 september 2010 HQ AB sålt samtliga aktier i dotterbolaget HQ Bank AB, inklusive optionen att förvärva HQ Fonder Sverige AB, till Carnegie-koncernen. Detta som en konsekvens av att Finansinspektionen den 28 augusti 2010 återkallade samtliga tillstånd för HQ Bank och meddelande att de avsåg att lämna in en ansökan om tvångslikvidation av HQ Bank – avveckling under ordnande former av verksamheten. Beslutet var en följd av de tidigare brister som Finansinspektionen hade funnit, främst kopplade till HQ Banks nu avvecklade tradingverksamhet.

Efter transaktionen och en framtida återbetalning av personalens konvertibellån i HQ AB beräknas HQ AB:s eget kapital proforma uppgå till cirka 60 MSEK.  Antalet utestående aktier i HQ AB uppgår till 27 925 280.

Styrelsen i HQ AB är tillsvidare oförändrad. Tillförordnad vd är Stefan Dahlbo.

För mer information kontakta:
Madeleine Bruce-Martinsson, tf informationskontakt
Telefon: +46 (0) 761 16 00 41
E-post:
info@hqab.se