Centrum för Näringslivshistoria

Ny webbplats för lärare

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 14:14 CEST

Centrum för Näringslivshistoria har skapat webbplatsen skolwebben.org som ett stöd för lärare som vill veta mer om den svenska näringslivshistorien.

skolwebben.org finns en mängd texter, bilder och filmer som berättar näringslivets historia. Det handlar om människor, företag och händelser som på olika sätt varit med att forma det svenska samhället. Materialet berör flera olika ämnen och passar för undervisning på gymnasiet och grundskolans senare år.

Tanken är att lärare både ska kunna fortbilda sig själva och hitta material för undervisning. Materialet på webbplatsen får användas fritt i undervisningen, utan kostnad för lärare och elever.

Skolwebben.org har producerats av Centrum för Näringslivshistoria (CfN). Materialet är hämtat från projekt som vi själva initierat eller deltagit i, till exempel historiska webbplatser för olika företag, filmer och tv-program, böcker och skrifter eller från vår tidskrift Företagshistoria. För den tekniska plattformen står Sublime Consulting AB.

För ytterligare information kontakta:
Alexander Husebye, vd, Centrum för Näringslivshistoria
08-634 99 14, 070-647 73 47
alexander.husebye@naringslivshistoria.se


 

Centrum för Näringslivshistoria gör företagens historia till en resurs! Som ledande näringslivsarkiv erbjuder vi expertis och inspiration bland miljoner bilder, filmer, dokument och personliga berättelser.