Karolinska Universitetssjukhuset

Ny webbplats för oroliga barn

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:03 CET

Idag invigs webbsidan www.narkoswebben.se . Där kan de barn som ska sövas inför undersökningar, behandlingar och operationer på Astrid Lindgrens barnsjukhus få information om hur det kommer att gå till. Givetvis kan webbplatsen också vara till nytta för alla barn som ska sövas på andra sjukhus.

På webbplatsen finns filmer och serier anpassade för barn i olika åldrar, och tonårsröster berättar hur det känns att bli sövd. Barnen och deras föräldrar kommer att hänvisas till webbplatsen redan i kallelsen till operation och information till föräldrarna ges på ett tjugotal olika språk. På Astrid Lindgrens barnsjukhus sövs årligen ca 6 500 barn.

Barn som ska opereras kommer till en helt ny omgivning, med nya okända människor och nya rutiner. Därför är det viktigt att barnen och deras föräldrar noga informeras i förväg om vad som ska hända så att barnet kan känna sig tryggt på sjukhuset.

Arbete med att tillgodose barns behov av att förberedas för det som kommer att hända med dem under sjukhusvistelsen har pågått under flera år vid olika kliniker på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det har dock visat sig vara svårt att få tiden att räcka till för att ge tillräcklig information på plats, dels för sjukhuspersonalen, men också för föräldrarna, som inte alltid kan ta sig tid att komma till sjukhuset. Narkoswebben kommer på det viset att underlätta väsentligt.

Filmerna på webbplatsen ges även ut på videoband och dvd och finns tillgängliga på sjukhusets mottagningar och avdelningar.För ytterligare information:

Gunilla Lööf, anestesisjuksköterska, 070-862 40 33
Ulf Lindsten, anestesiolog, 073-728 28 91
Erika Berggren, anestesisjuksköterska, 070-745 69 68
Klas Östman, presschef, 070-450 77 97