Åklagarmyndigheten

Ny webbplats lanseras i dag

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 11:05 CET

Onsdag den 15 november klockan 13.00 lanseras en helt omarbetad version av Åklagarmyndighetens webbplats.

Webbplatsen ska svara mot de krav som ställs på 24-timmarsmyndigheten och innehåller finns bland annat information om åklagarrollen och myndighetens verksamhet och ansvarsområden, vanliga frågor och svar, ordlista, möjlighet att direktsöka lediga arbeten samt kontaktuppgifter. Delar av webbplatsen är också översatta till engelska och lätt svenska. Arbetet har föregåtts av målgruppsanalyser med bland annat djupintervjuer.

– Intervjuerna visade att olika målgrupper har olika behov och att många människor, även de som är direkt berörda, har låga kunskaper om verksamheten. Detta har varit en av de viktigaste utgångspunkterna för hur vi strukturerat informationen på webbplatsen, säger Helena Ekstrand, biträdande informationschef och projektledare för arbetet med den nya webbplatsen. Webbplatsen har samma adress som den gamla, www.aklagare.se, och öppnas klockan 13.00 den 15 november.

Box 5553 114 85 Stockholm 08-453 66 00 Mer information: Projektledare Helena Ekstrand 08-456 66 05 Informationsdirektör: Karin Rosander 08-453 66 52 070-280 69 50