Novartis Onkologi

Ny webbplats om njurcancer – hjälp för tidig upptäckt

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 08:52 CET

Mer än 1 000 personer insjuknar varje år i njurcancer. Tidig upptäckt är ett viktigt vapen i kampen mot sjukdomen. Blod i urinen bör alltid tas på allvar och diskuteras med en läkare. Rökare bör vara särskilt observanta. Nu lanseras en ny webbplats, www.omnjurcancer.se, med information om sjukdomen, olika former av behandling och pågående forskning.

Njurcancer är en lömsk tumör som ofta hinner växa sig ganska stor innan den upptäcks. Om fler skulle komma i tid till behandling skulle prognosen kunna förbättras ytterligare. Idag är femårsöverlevnaden nära 60 procent för båda könen, men varje år dör ändå 600 personer. Njurcancer är vanligare bland män än bland kvinnor. Den genomsnittlige patienten är en man mellan 60 och 70 år, men sjukdomen kan uppträda redan i 40-årsåldern.

Just vikten av ökad kännedom och tidig upptäckt av njurcancer har varit en ledstjärna i arbetet med webbplatsen www.omnjurcancer.se. Det finns ingen patientorganisation för njurcancersjuka, något som gör det extra angeläget att sprida information på ett lättillgängligt sätt.

Det viktigaste tecknet på njurcancer är blod i urinen, något som alltid ska föranleda ett läkarbesök. Även om blodet bara syns någon enstaka gång bör det tas på största allvar. Den främsta kända riskfaktorn för njurcancer är rökning som beräknas stå för vart fjärde fall. Därför bör rökare vara särskilt observanta på blod i urinen.

Njurcancer behandlas i första hand med operation, men när sjukdomen har spridit sig utanför njuren behövs även medicinsk behandling. Ny kunskap har på senare tid lett till helt nya behandlingsprinciper vid spridd njurcancer. Med så kallad målstyrd behandling blockeras tumörens tillväxt. En ny behandlingsprincip som kallas mTOR-hämning påverkar cancercellerna på flera sätt. Näringstillförseln till tumören stryps, ämnesomsättningen minskar och cancercellernas möjligheter att dela sig blockeras.

På omnjurcancer.se finns information om symtom, diagnos, behandling och pågående forskning, men också om hur livet kan upplevas efter ett cancerbesked och om hur det är att vara närstående till en cancersjuk anhörig. På webbplatsen finns också illustrationer och filmer, bland annat om hur de nya behandlingsprinciperna fungerar.
www.omnjurcancer.se

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se