Lungcancerförbundet Stödet

Ny webbsida för patienter samlar information om alla kliniska studier som rör lungcancer

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 11:26 CET

George Schottl, känd bland annat från tevedokumentären ”Himlen kan vänta” och välkänd bloggare, har skapat webbsidan Kliniskacancerstudier.se som samlar information om olika cancerbehandlingar och kliniska studier inom lungcancer. Syftet är att ge den enskilda patienten mer makt och kunskap om sin egen cancerbehandling.

På webbsidan finns även information om behandling av olika former av lungcancer. Kunskap om pågående kliniska studier och vilka standardbehandlingar som gäller för olika cancerformer och sjukdomsstadier har tidigare enbart varit tillgänglig för läkarprofessionen. Nu ska informationen göras tillgänglig för alla lungcancerpatienter och deras anhöriga. På sikt ska information även finnas om andra cancerformer som exempelvis hjärntumör, prostatacancer och blodcancer.

– Att kunskapen om behandlingar nu läggs i händerna på patienter ger en större trygghet och säkerhet för både läkare och patienter. Framför allt får jag som patient en mycket bättre möjlighet att kunna prata om min behandling med min läkare. Vetskapen om att man i varje situation och sjukdomsstadium får den bästa möjliga behandlingen skapar trygghet, något som är oerhört viktigt för alla cancerdrabbade, säger Georg Schottl, initiativtagare till webbsidan.

– Jag tror att detta kan vara ett första steg på vägen att patienter och anhöriga kan få möjlighet att själva ta ansvar för att driva behandlingsmöjligheterna till nya landvinningar. Det är ju det som är drivkraften i arbetet med att bedriva kliniska studier, att kunna erbjuda bättre och flera behandlingsmöjligheter. Jag är ödmjuk inför uppgiften att kunna delta i detta arbete, säger Ronny Öhman, överläkare, Lung- och Astmakliniken i Lund, Skånes universitetssjukhus.

www.kliniskacancerstudier.se

För mer information kontakta gärna:

George Schottl, medlem i Lungcancerförbundet Stödet och skapare av webbsidan för kliniska cancerstudier, tel. 0708-359806, george.schottl@stodet.se

Tommy Björk, ordförande i Lungcancerförbundet Stödet, tel. 070-649 34 26. tommy.bjork@stodet.se

Om Kliniskacancerstudier.se

Webbsidan lanserades på Lungcancerdagen den 2 november 2010. Idag finns cirka 150 kliniska studier inlagda. Fakta om behandlingslinjer kommer från Svenska Lungcancerstudiegruppen SLUSG, överläkare Ronny Öhman, överläkare Ola Brodin samt medicinskt sakkunnig Kajsa Larsson. Det finns ett övervägande från Socialdepartementet om att stödfinansiera ytterligare utbyggnad av sajten.

George Schottl har skapat och utvecklat den nya webbsidan. Han står själv för domänkostnader och det fysiska arbetet som ideellt arbete. För teknisk säkerhet och grafisk form står webbyrån Publik och denna del har finansierats av Lungcancerförbundet Stödet med hjälp av Roche. Uppdatering och utbyggnad sköts av Georg Schottl som hoppas att fler patientorganisationer ansluter så att antalet cancerformer kan utökas.

Om Stödet

Stödet är en förening för lungcancerpatienter och deras anhöriga. Föreningen vill tillvarata patienternas intressen genom att påverka politik, sjukvård och forskning. Förbundet ordnar även seminarier och utbildning för medlemmarna. www.stodet.se

Om lungcancer

Lungcancer är den cancersjukdom som tar flest liv per år i Sverige. Det är den femte vanligaste cancerformen med omkring 3 000 fall om året. Sjukdomen har dålig prognos, främst därför att den upptäcks så sent att den redan hunnit sprida sig. Av dem som fått diagnosen lever 10 procent av männen och drygt 15 procent av kvinnorna efter fem år.

Rökning är den i särklass största riskfaktorn för lungcancer. Sjukdomen har länge varit betydligt vanligare bland män men kvinnorna börjar nu komma i kapp, vilket speglar rökvanorna. Redan idag riskerar fler kvinnor att dö i lungcancer än i bröstcancer, den vanligaste cancerformen bland kvinnor.

Stödet är en förening för människor med lungcancer och deras anhöriga. Genom Stödet kan lungcancerdrabbade och deras anhöriga få stöd av personer i samma situation och hjälp genom den ofta tunga behandlingstiden. Lungcancer en mycket allvarlig sjukdom men nya och förbättrade behandlingsmetoder gör att allt fler har sin lungcancer under kontroll och kan leva med den som en kronisk sjukdom.