MF Projekt & Utveckling

Ny webbsida hjälper företag och organisationer i miljöarbetet!

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 06:06 CEST

Allt fler företagare, kommuner och organisationer inser att de måste dokumentera sitt miljöarbete för att tillfredsställa kunder, myndigheter och offentliga upphandlares krav. För många stora företag och koncerner som även arbetar internationellt, har införandet av ett miljöledningssystem varit nödvändigt.

-     Nu ökar kraven på att även små och medelstora företag måste dokumentera sitt miljöarbete. Många av dessa företag har en stor tröskel att överbrygga – både kunskapsmässigt och strategiskt – för att komma igång med miljöarbetet. För dessa företag blir Galleria180.se/FÖRETAG ett tydligt, enkelt och kostnadsfritt verktyg som underlättar för den eller de med ansvar för miljö- och hållbarhetsarbete i verksamheten, säger Mikael Frickfors, grundare till Galleria180.

Målgrupp och användare av Galleria180 är beslutsfattare i företag och offentliga verksamheter, miljöansvarig, inköpare/ upphandlare i företag och offentlig verksamhet, näringslivsansvarig i organisation och kommun, och konsulter inom området.

2009 fanns det över 960 000 tusen företag i Sverige. Mindre än 1% av dessa företag har idag ett miljöledningssystem. Den största andelen företag i Sverige är små och där är andelen företag som infört ett miljöledningssystem obefintligt.

-     Ett aktivt miljöarbete på småföretagen har stor potential. Både för att utveckla produkter som efterfrågas på dagens och morgondagens miljödrivna marknader samt för att minska miljöbelastningen, säger Mikael Frickfors.

Genom att samla allt som företagen behöver för att komma igång med miljöarbetet på ett ställe och på ett lättillgängligt, inspirerande sätt bidrar Galleria180 till att öka takten i omställning mot ett hållbart företagande i Sverige.

På Galleria180.se finner besökaren företag som säljer miljömärkta varor och tjänster, information om tjänster och utbildningar som hjälper företaget att starta miljöarbetet. Här finns också information om miljömärkningar, policys, lagar, regler, bidrag och nyhetsartiklar.

Välkommen till Galleria180/FÖRETAG. (www.galleria180.se/foretag)

Galleria180 har en enkel koppling till konsumentsidan där besökaren hittar allt man behöver. Oavsett var i livet man befinner sig. (www.galleria180.se )


Galleria180 är Nordens största webbportal för miljöbättre varor och tjänster. Här hittar besökaren marknadens bredaste utbud av miljömärkta, energieffektiva, klimatsmarta och rättvisemärkta varor och tjänster.

För företag, verksamheter, organisationer och myndigheter  www.Galleria180.se/foretag

För privatpersoner  www.Galleria180.se