Trimsoft AB

Ny webbtjänst för hantering och uppföljning av avtal

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2013 09:45 CET

Trimsoft AB lanserar nu TRIMPORT® avtal, en ny webbtjänst som hjälper företag och organisationer att hantera och följa upp sina avtal: Avtal på skärmen i stället för i pärmen.

Tjänsten har vuxit fram som ett resultat av grundarens, Per Karlboms, erfarenhet som upphandlingskonsult under tolv år inom It och telekom: "- Jag förvånades ofta över vilken bristfällig kontroll många företag har på sina avtal och de onödiga kostnader detta genererar."


Företagets grundare, Per Karlbom: - I rollen som upphandlingskonsult under många år, förvånades jag allt mer av vilken bristfällig kontroll många företag hade på sina avtal. Man saknade överblick över vilka avtal man hade inom olika områden och när de löpte ut. Jag stötte ofta på situationer där man överhuvudtaget inte kunde hitta sina avtal. Det var inte heller ovanligt att avtal kunde förlängas årsvis för att man missade uppsägningsdatum, vilket naturligtvis genererade helt onödiga kostnader. När det gällde villkoren i avtalen hade ansvariga handläggare ibland bara vaga begrepp om vad som gällde och en återkommande uppfattning var att man trodde sig vara mer bundna av sina avtal än man de facto var. En inte helt ovanlig situation var också att man efter en slutförd upphandling, som ofta kunde ha tagit mer kraft än man hade räknat med, pustade ut, stoppade in avtalet i en pärm och hoppade på nästa projekt. Kanske plockade man fram avtalet först tre år senare, med lite dåligt samvete, och konstaterade att man inte utnyttjat de uppföljningsmöjligheter man förhandlat sig till och att man därmed gått miste om möjligheter att t ex förbättra villkoren under avtalets löptid. Det är bl a dessa erfarenheter som ligger till grund för framtagandet av TRIMPORT® avtal.

Läs mer om TRIMPORT® och Trimsoft.

För ytterligare information ombeds du kontakta Per Karlbom:

Mejl: per@trimsoft.se
Telefon kontoret: 08-544 950 29
Mobiltelefon: 070-627 54 42

Trimsoft AB
Västbovägen 10
182 35  DANDERYD


Vad är då TRIMPORT® avtal?

I Trimport® avtal får användaren en bra överblick över organisationens alla avtal, sorterade per avtalsområde, leverantör eller vad som passar bäst. Med ett musklick kan alla medarbetare som ges denna behörighet, se avtalen på sin egen skärm i stället för att leta i någons pärm. Den användare som administrerar tjänsten kan dela ut olika rättigheter för andra användare att läsa, registrera och redigera avtal mm för olika delar av verksamheten. En omfattande uppsättning fält finns tillgängliga för att beskriva avtalet och vi har lagt ner mycket möda på att säkerställa att data som matas in håller en hög kvalitet och presenteras på ett stringent sätt. Vi hjälper användaren att bena ut villkoren och få dem presenterade på ett överskådligt sätt, inte minst vad gäller förpliktelser samt giltighets- och uppsägningstider, vilket kan vara knepiga ämnen. En användare kan i stor utsträckning också styra över hur mycket information som registreras och filtrera bort övriga informationsfält. Vidare kan man koppla ihop tilläggsavtal med huvudavtal. Man kan ladda upp en kopia av avtalet, prislistor mm, man kan exportera uppgifter till Excel och när det är dags att följa upp något kan man få en påminnelse om detta. Tjänsten kan även användas av personer utan tidigare erfarenhet av avtalshantering, då den innehåller rikligt med hjälptexter. I Trimport® finns även en modul man får på köpet som kan användas som ett personalregister. Slutligen, vi har lagt ner mycket möda på användargränssnittet - det ska vara trevligt och lätt att arbeta med Trimport®.

Trimport® avtal består av olika moduler. I denna första version erbjuds Trimport® avtal – Bas, en modul användbar för alla typer av avtal.  Därutöver finns specialmodulerna Trimport® avtal – Leverantörer och Trimport® avtal – Teleoperatörer. De är i grunden samma moduler som Bas-modulen, men innehåller ytterligare stöd för hantering och uppföljning av just dessa typer av avtal.

I kommande versioner adderas fler specialmoduler för olika typer av avtal. Närmast tillhands ligger t ex kundavtal och anställningsavtal. 


Återkoppling från pilotanvändare

Från en statlig myndighet som testat tjänsten har vi fått många spontana och positiva kommentarer:

  • ”- Det här borde ju alla ha!”
  • ”- Det här skulle vi ha nytta av även inom vår bostadsrättsförening med alla lokalavtal vi har.”
  • ”- Jag trodde att jag hade en bra inblick i våra avtal, men det är först nu jag verkligen förstått vilka avtalsvillkor vi faktiskt har.”
  • ”- Det gick ju riktigt snabbt att lägga in avtalen.”
  • ”- Tänk vad mycket pengar som går förlorade på att man missar uppsägningsdatum eller möjligheter till omförhandlingar!”
  • ”- Med den här överblicken över de avtalsuppföljningar som ska göras har jag ju fått ett jättebra verktyg för att prioritera mitt arbete under hösten.”

Trimsoft AB levererar Trimport® - en webbtjänst för företag för hantering och uppföljning av avtal. Trimsoft leds och ägs av Per Karlbom. Per har arbetat inom It och telekom sedan 1983, varav 15 år på Ericsson. 2001 startade Per sitt konsultföretag inom telekom, Akvedukten AB, och det är erfarenheterna härifrån som lagt grunden till Trimport®. Per är civilekonom med internationell inriktning och har utöver sin egen konsultverksamhet arbetat med bl a försäljning, marknadsföring, projektledning och företagsledning.