Centrum för Näringslivshistoria

Ny wikikategori i Svenska Publishing-priset

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 15:46 CET

Svenska Publishing-Priset utökas i år med en kategori för bästa företagsartikel på Wikipedia. Bakom kategorin står Wikimedia, Centrum för Näringslivshistoria, AGI och Sveriges Kommunikatörer.

– Det finns alltför få kvalitativa artiklar om företag på Wikipedia. De som skrivs har oftare karaktär av reklammaterial än av information i ett uppslagsverk. Och följaktligen gallras de bort av kvalitetsskäl. Resultatet av denna obalans är att Wikipedia, som blivit en av våra viktigaste källor för snabb omvärldsorientering och därmed bidrar till att forma vår uppfattning av omvärlden, ännu inte förmedlar en balanserad bild av företag och företagare, säger Lennart Guldbrandsson, tidigare ordförande i Wikimedia Sverige.

Därför inbjuder Svenska Publishing-Priset till en ny priskategori om bästa företagsartikel. Artikeln ska vara informativ och berätta det väsentliga som användaren behöver veta. Den ska vara koncentrerad, för att inte öda läsarnas tid. Den ska förstås vara saklig, och använda tydliga källhänvisningar till antingen arkiv eller tryckta källor. Artikeln ska likaså vara allsidig, och inte dölja det som kan uppfattas som negativt.

Företagsartikeln ska alltså vara sådan att såväl företaget som dess värsta konkurrenter eller kritiker vill använda den som referens eller källa.

– Svårt –ja. Omöjligt – nej! Vi behöver bara gå tillbaka till tidigare kända uppslagsverk för att finna efterföljansvärda exempel, som förenar klarsyn med objektivitet. Vårt mål är att det 2014 ska finnas 60 nya utmärkta artiklar om svenska företag på Wikipedia, säger Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria.

Den som vill lära sig mer om hur man skriver en bra företagsartikel på Wikipedia kan gå en kurs hos Sveriges Kommunikatörer.

– Det här är en viktig del av företags och organisationers kommunikation som vi behöver öka kunskapen kring. Wikipedia är en del av vår vardag men behöver bli bättre på det här området - och det är vår uppgift, säger Cecilia Schön Jansson, ordförande i Sveriges Kommunikatörer.

Bidragen ska skickas in senast 20 maj och Svenska Publishingpriset delas ut den 23 oktober 2013 på Musikaliska vid Nybrokajen i Stockholm.

Läs mer på Svenska Publishingprisets webbplats.

För mer information, kontakta:

Alexander Husebye, Centrum för Näringslivshistoria, tfn 08-634 99 00, e-post alexander.husebye@naringslivshistoria.se

Lennart Guldbrandsson, Wikimedia Sverige, tfn 070 - 207 80 05, e-post lennart@wikimedia.se

Peter Ollén, AGI, tfn 040-660 04 50, e-post po@agi.se

Jeanette Agnrud, Sveriges Kommunikatörer, tfn 0709-268280, e-post jeanette.agnrud@sverigeskommunikatorer.se


Centrum för Näringslivshistoria bevarar och presenterar näringslivets historia i Sverige. Vi visar hur överraskande aktuellt det förflutna är. Vi hanterar över sjutusen företags historia på uppdrag av företagsledningar och ägare och är världens ledande näringslivsarkiv. Hos oss kan forskare, organisationer och företag hitta inspirerande historier bland miljoner fotografier, dokument, filmer och intervjuer med kända och okända företagare. Besök oss gärna på www.naringslivshistoria.se