ManpowerGroup

​Ny Work Life-undersökning: Närmare hälften av svenskarna positiva till automation

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2015 08:00 CET

En stor majoritet av svenskarna, 75 procent, tror att det finns arbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen som på några års sikt kan tas över av ”smartare” datorer. Men samtidigt är det bara 10 procent som befarar att det egna jobbet ska försvinna, visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

– Automation är en realitet i många branscher. Det vore därför bra om medvetenheten om de här förändringarna i arbetslivet ökade bland de anställda, säger ManpowerGroups vd Lars Forseth. 


Närmare hälften av de tillfrågade svenskarna, 47 procent, ser fram emot att arbetsuppgifter automatiseras. Ett skäl till den positiva inställningen är att de nya, smartare datorerna gör det möjligt för dem att få mer intressanta arbetsuppgifter. En av fyra svenskar, 24 procent, är däremot djupt oroade för konsekvenserna i form av ökad arbetslöshet. Resten, 29 procent, uppger att de aldrig funderat på saken.

Den nya undersökningen visar att automationen under de tre senaste åren varit störst inom industri- och finanssektorerna. Närmare hälften av de tillfrågade inom dessa branscher, 49 procent, uppger att arbetsuppgifter som tidigare utförts av personalen rationaliserats bort under perioden. Att döma av Work Life-undersökningen är automationstakten lägst inom utbildningsområdet och hälso- och sjukvårdssektorn.

En överslagsberäkning, baserad på den nya Work Life-undersökningen, indikerar att 350 000 jobb i Sverige skulle kunna försvinna på några års sikt genom automation. Uppskattningen bygger på att 16 procent av svenskarna uppger att minst ”hälften” av de egna arbetsuppgifterna ”borde kunna” automatiseras.

– Det är viktigt att vi i debatten om automationen också lyfter fram det positiva i utvecklingen. Genom att automatisera ökar konkurrenskraften och nya tjänster tillkommer tack vare ökad tillväxt, säger Lars Forseth.

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes under januari 2015 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studenter. 4 428 personer har svarat på frågorna om automation i arbetslivet.


Bilaga: se Rapport


För mer information, kontakta gärna:Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43, hans.makander@manpowergroup.se

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.