Botkyrka kommun

Ny Yh-utbildning: ”Skylt- och storbildsproducent”

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 15:18 CEST

Det saknas en riktad utbildning i landet inom områdena skyltar, storbild, mässor/event och fordonsdekor. Branschorganisationerna Screen- och Specialtryckarföreningen, Sveriges Expoförbund, Ljusreklamförbundet och Grafiska Företagens Förbund är bland initiativtagarna till denna utbildning hos Xenter.

Johanna Schäfer, vVD Big Image Systems AB:
– Storbildsbranschen är en mycket ung bransch och en kvalitetshöjning eftersträvansvärd. Vi har varit pionjärer på storbildsmarknaden inte bara i Sverige utan även i andra delar av världen. En utbildning i storbildskommunikation är därför inte bara välkommen utan nödvändig för att mediet ska kunna utvecklas.

Flera branschföretag över hela landet har varit engagerade i framtagningen av de ingående kurserna, bland annat Malin Berg, VD Skyltgruppen:
– Vi kan som en av de ledande aktörerna i skyltbranschen se ett stort behov av att en utbildning med inriktning på visuell kommunikation i det offentliga rummet kommer till stånd. Detta initiativ är mycket värdefullt för kompetensutvecklingen inom vår bransch.

På Stockholmsmässan håller man med och VD, Patric Sjöberg, tillägger:
– För vår del är det av stor betydelse att de som arbetar med mässproduktion har en hög kompetens för att kunna bidra med hög kvalitet. Det finns ett stort behov av en gedigen utbildning för att hålla jämn takt med våra konkurrenter såväl i Sverige som utomlands.

Även de olika branschföreningarna har varit mycket aktiva i planeringen, inte minst Åke Larsson, Ljusreklamförbundet:
För att företagen på bästa sätt ska kunna utnyttja sina investeringar och ligga på topp bland konkurrenter inom och utanför Sverige krävs hög kompetens. Yh-utbildningen beräknas utexaminera 30 studenter vartannat år och med hänsyn till antalet anställda i branschen kommer det inte att vara något problem för dem att få intressanta jobb.

Xenter Botkyrka driver redan idag två kvalificerade yrkesutbildningar inom det grafiska området – Tryckare och Binderitekniker.
– Det har känts naturligt att ansöka om en Yrkeshögskoleutbildning även inom skylt och storbild då detta är en växande del av den grafiska verksamheten,
säger Guy Ekholm, utbildningsledare vid Xenter.
– Vi har fått ett stort gensvar från många branschföretag och från de olika branschorganisationerna och vi har därför ansökt till Yh-myndigheten om att starta denna 2-åriga utbildning hösten 2011.

Besked om vilka nya utbildningar som får starta i YH-myndighetens regi lämnas i mitten av januari. Men det verkar stå helt klart att denna utbildning är mycket efterfrågad, både ur regionalt och nationellt perspektiv.

 

Xenter Botkyrka bedriver eftergymnasial och gymnasial utbildning inom media, finans och det grafiska området. För närvarande följande yrkeshögskoleutbildningar:

-        Tryckare – grafisk produktion

-        Grafisk Binderitekniker

-        Live-TV specialist

-        Rådgivare inom finans och försäkring

 

 

Frågor besvaras av Guy Ekholm, utbildningsledare

08-530 623 69, guy.ekholm@xenter.se

 

Pressbilder: www.xenter.se/Skyltproducent

Foto: BigImage

 

 

Botkyrka – långt ifrån lagom

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se