Socialdepartementet

Nya åtgärder förbättrar sjukförsäkringen ytterligare

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 11:20 CET

Taket i sjukförsäkringen höjs vilket innebär ett bättre skydd för 1,4 miljoner försäkrade. Alla som har sjuk- eller aktivitetsersättning får förbättrade förutsättningar att studera för att lättare kunna återvända till arbetslivet. Dessa två nya åtgärder förstärker sjukförsäkringen ytterligare och ingår i två propositioner som regeringen idag lämnar till riksdagen.

Taket i sjukförsäkringen höjs vilket innebär att bättre skydd för 1,4 miljoner försäkrade. Alla som har sjuk- eller aktivitetsersättning får förbättrade förutsättningar att studera för att lättare kunna återvända till arbetslivet. Dessa två nya åtgärder förstärker sjukförsäkringen ytterligare och ingår i två propositioner som regeringen idag lämnar till riksdagen.

Sjukpenning betalas ut för den del av inkomsten som understiger ett högsta belopp, det så kallade inkomsttaket. Allt fler personer har inkomster som hamnat över detta tak, vilket lett till att deras försäkringsskydd urholkats. Därför höjs inkomsttaket från 25 000 kronor till 33 000 kronor i månaden.

- Beslutet stärker den ekonomiska tryggheten vid sjukdom för väldigt många människor. Dessutom förbättras stödet och tilltron till den allmänna sjukförsäkringen när den täcker behovet för i stort sett alla på arbetsmarknaden, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Många personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (s/a) kan lättare gå tillbaka till arbetet om de först får studera. Därför blir det nu möjligt att ha sin s/a vilande vid studier. Under perioden med vilande s/a för studier ska den som får bostadstillägg också kunna behålla det och söka studiestöd. Redan idag kan den som har s/a pröva på att arbeta under två år och när som helst under den tiden återgå till s/a utan att förlora rätten till sin ersättning.

- Människor med sjuk- och aktivitetsersättning ska stimuleras att våga börja arbeta igen. Denna reform utgör ett bra komplement till många av de andra satsningar vi gör för att stötta dem som varit borta från arbetslivet länge tillbaka till arbete, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos Hans Karlsson
08-405 12 65
070-267 84 26