BelBin Assessment

Nya ackrediterade i Säljhindermetodiken för att åtgärda säljskräck

Press Release   •   Oct 31, 2010 09:18 CET

Rädslan för att ta kontakt med andra människor med syftet att sälja eller marknadsföra sig själv har forskarna Shannon Godsson och George W Dudley forskat i över 35 år. Av de som inte förstår sig på problematiken används ofta etiketter som rädslan att få nej, rädd att bli avvisat mm Det finns idag 12 kända former av hinder som kan diagnosticeras med det psykometriska testet SPQ*Gold. Men det finns även andra anledningar som kan ligga bakom som bristande motivation, målförvirring eller bristande målfokus. Det är därför av vikta att göra rätt diagnos så rätt metod används för att åtgärda problemet annars är risken att det blir värre.

Vissa tror att det bara handlar om bristande självkänsla eller kunskap. Inget kunde vara mer fel. All 12 hindren är oftast inlärda mönster som kan avläras och ersättas med mer framgångsrika beteenden men 2 av dem kan ha genetiska kopplingar och kan då inte åtgärdas i sämsta fall.

Av den anledningen tränar BelBin Svenska AB konsulter som brinner för att hjälpa människor med dessa problem inte minst säljare som är ett tufft yrke. Om ingen säljer de varor och tjänster som produceras fanns inte dessa organisationer. Denna yrkesgrupp förtjänar få bra vältränade konsulter som vet vad det gör och använder beprövade metoder.

De åtta nya konsulter vi tränat är;

Christian Bodén Sandhal & Partners

Claes Anesäter Celavi

Ulf Thelander Celavi

Bengt Axelsson Celavi

Anna Svanberg Patos Konsult AB

Otto Rehbinder KO Utveckling AB

Niclas von Sterneck Tillväxtbolaget

Viviann Labba Business Smart

BelBin Svenska AB, Box 242, 183 23 Täby, www.belbin.se, info@belbin.se, tel 08-446 49 40. BelBin Svenska AB är i Skandinavien det ledande företaget på tester för säljares produktivitet och olika team effektivitet. Vi representerar Dr M Belbins forskning om Vinnande Mangement Teams och George W Dudley och Shannon Goodsons forskning om Säljhinder - Sales Call Reluctance. Tester vi säljer är Belbins teamrollanalys Interplace och tester för att mäta säljhinder och kontakthinder. Vi har idag många erfarna skickliga konsulter som behärskar våra verktyg och som därmed kan åstadkomma stor skillnad i produktivitet hos både säljare som i olika team konstellationer. Då våra leverantörer är forskningsföretag försöker vi vara bron som binder ihop forskning med de mer praktiskt inriktade dvs våra kunder som är tränare, psykologer, konsulter, coacher m fl.

Vill du effektivisera ledningsgrupper, projektteam nyttja en erfaren licensierad Belbin konsult i Belbins Team Skills. Når inte säljarna sin budget, gör för få prospekting möten, för få avslut med andra ord underpresterar välj en licensierad Belbin konsult i Säljhinder.