RemoteX Technologies AB

Nya ägare och styrelsemedlemmar i RemoteX

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 19:39 CET

En grupp privata investerare går in som betydande ägare i snabbväxande molntjänstföretaget RemoteX Technologies AB. Gruppen representeras av Klas Hillström och Krister Sundling i RemoteX styrelse.

RemoteX Technologies som erbjuder företag med elektriker, hantverkare och servicetekniker på fält en lösning för att rationellt hantera arbetsorder i laptops och smartphones tar in expansionskapital från en grupp privata finansiärer. Kapitalet skall användas för vidare expansion i Norden och delar av Europa.

Till nya styrelseledamöter väljs Klas Hillström med bakgrund från 3i och Investor Growth Capital och Krister Sundling med erfarenhet från bland annat Morgan Stanley och Goldman Sachs.

- ”Vi har under en intensiv period utvärderat RemoteX plattform, intervjuat ett stort antal kunder och gjort en egen analys av marknaden. Bolaget har ett mycket bra och framgångsrikt erbjudande där man kostnadseffektivt kan erbjuda kunderna enklare administration och bättre produktivitet. Det i kombination med ett starkt team har övertygad oss om att satsa på RemoteX ”, säger Klas Hillström som kommer att gå in som styrelseordförande i bolaget.

- ”Vi har under lång tid varit uppvaktade av ett antal personer och bolag, men vi valde att gå vidare med Klas Hillström m.fl. eftersom de har erfarenhet av att skala upp den här typen av verksamhet samtidigt som de är mycket långsiktiga och seriösa.”, kommenterar Conny Berghald, VD på RemoteX.

För ytterligare information RemoteX, vänligen kontakta
Conny Berghald, CEO, RemoteX Technologies AB
E-post: conny.berghald@remotex.se Telefon: 08 559 23 427, Mobil 0708 580 110

Om RemoteX – En ledande leverantör av mobila ärende- och arbetsordersystem.

RemoteX Technologies är ett ledande svenskt mjukvaruföretag och en internationell leverantör av mobila ärende- och arbetsordersystem. Vi arbetar hårt för att ge våra kunder ett optimalt verksamhetsstöd för alla typer av processer mellan kontoret och fältet. Sedan 2001 har vi framgångsrikt levererat tusentals labonnemang för ärendehantering och mobila arbetsorder. Arbetsordersystemet levereras som en tjänst över internet (SaaS) utan höga investeringskostnader och kan köras både off- eller online oavsett val av teknik. Dessutom så finns standardiserade kopplingar mot vanliga ekonomi- och affärssystem på marknaden.

Med mobila arbetsorder kan våra kunder minska sin administration och miljöpåverkan, förkorta ledtider från order till faktura och att enklare styra fältverksamheten mot bättre lönsamhet och högre kundservice. Mobilt stöd finns för typiska ärenden så som felanmälan, installationsorder, sk. ÄTA-order, serviceprojekt, besiktningar, ronderingar, serviceorder, planerat underhåll, garantijobb, driftsavtal, checklistor, tidrapportering, resursplanering, mobil orderhantering, fakturaunderlag, veckorapporter och löneunderlag m.m.

För mer information: www.remotex.com