Proffice AB

Nya ägarförändringar i Proffice

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 08:59 CET

Enligt ett flaggningsmeddelande meddelar Christer Hägglund, styrelseordförande i Proffice samt huvudägare, att han har köpt en miljon B-aktier av Lars Murman, styrelseledamot i Proffice AB. Samtidigt har han sålt en miljon A-aktier till Lars Murman.

Den sålda posten på 1.000.000 A-aktier motsvarar sammanlagt 9,56 % av rösterna i Proffice (justerat för bolagets innehav av egna aktier) och 1,43 % av kapitalet.

Efter försäljningen innehar Christer Hägglund 16,00 % av rösterna (justerat för bolagets innehav av egna aktier) samt 11,09 % av kapitalet.

Lars Murman, kommer nu att dela huvudägaransvaret för bolaget med mig och Capman, säger Christer Hägglund. Kapitalmässigt kommer jag även efter försäljningen att vara Proffices näst största ägare.

Proffice har med sin starka företagsledning och tydliga position på den nordiska marknaden en mycket bra ställning, säger Lars Murman. Jag ser med glädje fram emot att arbeta med övriga ägare samt ledningen i Proffice och därigenom bidra till att ytterligare stärka bolagets position.

Lars Murman har suttit i Proffice styrelse sedan 2006. Han har arbetat inom bemanningsbranschen i mer än 20 år och har tidigare varit VD för Manpower Sverige och Regional Director för Manpower Norden.


För mer information kontakta
Christer Hägglund, Styrelseordförande Proffice AB, tel +46 8 787 17 00
Lars Murman, tel +46 70 377 44 01

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 10 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Small Cap. Se även www.proffice.com


Informationen är sådan som Proffice ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-01-18 kl 08:00 (CET).