Livsmedelsverket

Nya ämnen godkända för kontakt med livsmedel

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 14:26 CET

Ett 30-tal ämnen för tillverkning av material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel har godkänts av EU-kommissionen. Bestämmelserna började gälla den 9 november.

De nya godkända ämnena är monomerer och tillsatser. De listas i EU-kommissionens ändringsförordning 975/2009 till plastdirektivet (2002/72/EG).

Genom att använda en förordning i stället för ett ändringsdirektiv kan de nya reglerna gälla snabbare. En förordning gäller direkt, medan ett direktiv innebär att varje medlemsland ska stifta egna regler i enlighet med direktivet.

Eftersom Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:2) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel hänvisar till reglerna i direktiv 2002/72/EG och ändringen endast innebär att ytterligare ämnen får användas i tillverkning och import av material och produkter av plast behöver inte verkets föreskrifter ändras.

Föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Ytterligare upplysningar:
Lars-Börje Croon, statsinspektör: 0709-24 55 64
Evelyn Jansson Elfberg, avdelningsdirektör: 018-17 56 71