Fasticon

Nya Aff lanseras – Fasticon tar redan nästa steg

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 08:38 CEST

Efter två års hårt arbete lanseras Nya Aff – med helt nya genomarbetade strukturer. Fasticon har, utifrån Nya Aff, redan tagit ett steg till och erbjuder paketerade förfrågningsunderlag och avtalsunderlag för vissa typer av entreprenader.

- Man kan säga att med Nya Aff måste användaren göra 80 procent av arbetet själv – med våra lösningar krävs ofta betydligt mindre arbete, säger Per Ollas på Fasticon.

Per Ollas, affärsområdeschef för Upphandling/Förvaltningsstöd på Fasticon, är också ordförande i Aff-kommittén, som ansvarar för utformningen av Nya Aff. Han menar att Nya Aff är en avsevärd förbättring jämfört med det gamla systemet.

- Vi har minskat ner antalet dokument och förenklat kodstrukturer. Istället för flera olika beskrivningsdokument har vi skapat en enhetlig struktur för hela systemet. Syftet är att förenkla och göra Aff mer övergripbart och tydligt, säger Per Ollas.

Samtidigt kan man inte komma ifrån att Aff fortfarande är omfattande, och det handlar om mallar som användaren måste lägga ner mycket arbete på att anpassa efter sina egna specifika avtal. Därför har Fasticon tagit fram färdigpaketerade förfrågningsunderlag och avtalsunderlag som är anpassade efter Nya Aff.

- Vill man köpa tjänster inom specifika områden, till exempel fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel, har vi färdigpaketerade avtalsmodeller, med texter som är kvalitetssäkrade och tillämpade i entreprenader under lång tid, säger Per Ollas.

Läs mer här.

Fasticon är ett konsultföretag specialiserat mot fastighetsföretagande och fastighetsförvaltning. Verksamheten bedrivs genom Fasticon AB, Fasticon Kompetens AB och Tom Hansson Bygg- och Fastighetsutveckling AB med kontor i Stockholm, Uppsala, Kungsbacka, Uddevalla, Malmö och Växjö.