Magnus Josephson AB

Nya affärsmöjligheter med offentlig sektor – unikt webinar om den offentliga affären

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2013 08:50 CEST

Varför vinner vissa företag fler offentliga upphandlingar än andra? Kan ert företag göra bättre affärer med offentlig sektor? Ett företag som är bättre förberett och vet hur man kan påverka hur offentlig sektor köper kommer att vinna över sina konkurrenter. Detta och andra frågor diskuteras på  webinariet New opportunities in Public Procurement. Magnus Josephson, Sverige, och Kelvin Prescott, England, två experter inom offentliga affärer, konstaterar att skillnaderna mellan England och Sverige inte är så stora. Frågor som diskuteras är bl a:

-  Hur förbereder ett företag sig för framgångsrika affärer med offentlig sektor?

-  Låt inte säljmötet med offentlig sektor vara ett slöseri med tiden.

-  Varför vinner somliga företag oftare än andra?

-  Hur kan mindre företag skapa tillväxt med offentliga affärer?

”Alla företag kan få sin offentliga affär att växa”, säger Magnus Josephson, upphandlingsjurist och expert på affärer med offentlig sektor, ”men de måste skapa en tydlig och trovärdig modell för tillväxt. Detta misslyckas många med i onödan.”

Seminariet i sin helhet hittar du här?


Företaget Magnus Josephson AB, leds av Magnus Josephson, upphandlingsjurist och en av Sveriges mest anlitade experter på hur företag gör lönsamma affärer med offentlig sektor