Boliden AB

Nya affärsområden ska öka Bolidens konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 14:20 CET

För att stärka synergierna på smältverkssidan samt öka fokus på marknadsfrågor avseende huvudprodukterna koppar och zink, genomför Boliden en organisationsförändring. Affärsområdena Koppar- respektive Zinksmältverk sammanförs till Affärsområde Smältverk och det nya Affärsområde Marknad bildas.

– Viktiga funktioner renodlas och tydliggörs i organisationen genom omorganisationen. Detta kommer att leda till att vi kan stärka vår interna effektivitet, förbättra förutsättningarna att tillvarata affärsmöjligheter och därmed öka vår konkurrenskraft, säger Jan Johansson, VD i Boliden.

I samband med detta görs följande organisatoriska förändringar, vilka träder i kraft från och med 1 januari, 2007:

• Till ny direktör för Affärsområde Smältverk blir Svante Nilsson, idag direktör för Affärsområde Zinksmältverk.

• Till ny direktör för Affärsområde Marknad blir Ulf Söderström, idag direktör för Information och Investor Relations.

• Till ny direktör för Information och Investor Relations (IR) utses Eva Kaijser, idag chef för Bolidens långfristiga upplåning. Eva Kaijser tillträder sin nya tjänst 1 juni, 2007. Fram till hennes tillträde, samordnas IR-frågor av Staffan Bennerdt, Ekonomi-och finansdirektör. Marcela Sylvander, informationschef, kommer att ansvara för koncernens övriga informations- och pressfrågor.

• Till ny direktör för Strategi blir Sune Lundin, idag ansvarig för koncernens IT-frågor. Sune Lundin kommer även fortsättningsvis att ansvara för IT-frågorna.

• Jukka Järvinen, idag direktör för Affärsområde Kopparsmältverk, utses till Senior Advisor fram till sin pension sommaren 2007.

• Nya medlemmar i koncernledningen blir Eva Kaijser och Sune Lundin, vilka kommer att rapportera till VD Jan Johansson.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Johansson, VD och koncernchef, Boliden AB, tel 08-610 1602, 070-555 02 02
Ulf Söderström, Informationsdirektör, Boliden AB, tel 08-640 1557, 070-618 95 95Boliden är ett av Europas ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och på Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på 35 miljarder kronor per år. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens Large Cap - lista och på Torontobörsen i Kanada.
www.boliden.se