Haldex AB

Nya aktier är registrerade

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 15:11 CET

De aktier som har tecknats med stöd av teckningsrätter i den av Haldex nyligen genomförda företrädesemissionen har idag blivit registrerad vid Bolagsverket och första dagen med handel i de nya aktierna är den 29 december 2009. Aktier som tecknats utan företrädesrätt beräknas bli föremål för handel från och med den 12 januari 2010.

För ytterligare information kontakta
Joakim Olsson, VD och koncernchef, eller
Stefan Johansson, CFO, +46 (0)8 545 049 50