Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2007 14:45 CEST

Följande fyra ambassadörer överlämnar onsdagen den 26 september 2007 sina kreditivbrev, fullmakter att representera sina länder i Sverige, till H.M. Konungen.

Albanien
Albaniens nyutnämnde ambassadör Ruhi Hado är född 1956 och utbildad jurist. Han började arbeta i landets utrikesförvaltning 1992. Mellan åren 2000 och 2006 var han tjänstledig för egen advokatverksamhet. Under sin tid på utrikesministeriet har Ruhi Hado bland annat varit chef för diplomatakademien, ambassadör i Nederländerna och protokollchef.

Kanada
Alexandra Volkoff är Kanadas nya ambassadör i Sverige. Hon är född 1950 och har under sin karriär huvudsakligen varit verksam inom utrikesministeriet och biståndsorganet Canadian International Development Agency(CIDA). Hon har under senare år varit departementsråd på Ekonomistyrningsverket. Hon har också varit informationsansvarig inom CIDA och verksam på olika befattningar inom Internationella Atomenergiorganet (IAEA).


Laos
Laos nyutnämnde ambassadör Done Somvorachit är född 1948 och har en masterexamen i internationell rätt från universitetet i Grenoble. Done Somvorachit är karriärdiplomat och har bland annat varit ambassadör i Singapore och Tyskland, chef för avdelningen för Amerikafrågor vid utrikesministeriet och presschef på utrikesministeriet.


Belgien
Marc Baptist heter Belgiens nyutnämnde ambassadör. Han är född 1947 och innehar en doktorsgrad i juridik från universitetet i Louvain. Marc Baptist är karriärdiplomat och har bland annat varit Belgiens ambassadör i Schweiz och Norge, generalkonsul i München och biträdande chef för utrikesministeriets politiska avdelning.


Kontakt:
Sofia Karlberg
Redaktör
08-405 58 80
070-100779
sofia.karlberg@foreign.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om audienser för utländska sändebud (http://www.regeringen.se/sb/d/2868/a/52497)