Miljödepartementet

Nya ambassadörer för klimat och havsmiljö

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:13 CEST

Regeringen stärker Sveriges internationella arbete i klimatfrågor och för en bättre havsmiljö. Vid miljödepartementet placeras därför Gabriella Lindholm som ny havsmiljöambassadör och Staffan Tillander som ny klimatambassadör.

Klimat och hav är två av regeringens mest prioriterade områden inom miljöpolitiken. I budgetpropositionen presenterades ett brett åtgärdspaket inom klimat- och energiområdet på 3 miljarder kronor, liksom en ökning av havsmiljöanslaget med 655 miljoner kronor. Klimat- och havsmiljöfrågor kommer också att stå i fokus under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009.

- Sverige ska vara pådrivande i det regionala och internationella arbetet för att möta klimathotet och för att rädda våra hav. De nya ambassadörerna för klimat och havsmiljö är mycket viktiga för vår ambitionshöjning på dessa områden, säger miljöminister Andreas Carlgren.
Gabriella Lindholm har 30 års erfarenhet av utrikesförvaltningen och har tjänstgjort vid en rad svenska ambassader i utlandet. Senast har hon varit ambassadör i Wien och Lissabon.

Staffan Tillander har arbetat vid UD sedan 1988 och bland annat varit stationerad i Brasilia och Bryssel. Han har sedan 2005 tjänstgjort som Sveriges ambassadör i Etiopien.

De nya ambassadörerna har sedan måndagen den 22 september påbörjat sin tjänstgöring vid miljödepartementet.


Kontakt:
Mattias Johansson
Pressekreterare
08-405 22 69
070-950 22 45

Gabriella Lindholm
Havsmiljöambassadör
08-405 13 44
070-685 13 44


Staffan Tillander
Klimatambassadör
08-405 39 77
070-582 39 77