Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer i Algeriet och Indonesien

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 10:36 CET

Regeringen har i dag utsett ministern i Moskva, Per Saland, till sändebud i Alger, Algeriet och departementsrådet Lennart Linnér till sändebud i Jakarta, Indonesien.

Per Saland har varit biträdande enhetschef för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt. Saland har även arbetat på dåvarande rättsavdelningen. Han har tidigare varit stationerad i Kairo, Warszawa, New York och Teheran.

Saland har deltagit i flera FN-konferenser och lett den svenska delegationen vid flera internationella förhandlingar, t.ex. vid den internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Lennart Linnér kommer närmast från posten som biträdande enhetschef för Amerikaenheten. Han har även arbetat på UD:s enhet för europeisk säkerhetspolitik och vad som tidigare kallades idé- och analysgruppen samt inom försvarsdepartementet med säkerhetspolitiska frågor. Linnér har varit stationerad i Ottawa, Pretoria och Beirut.

Lennart Linnér var 1997-98 sammanhållande för utrikesdepartementets medverkan i försvarsberedningens arbete om totalförsvarets utveckling och förnyelse. Under det svenska ordförandeskapet i EU var Linnér projektledare för toppmötet mellan EU och USA i Göteborg i juni 2001.

Arja Aschan
Departementsråd
+46 8 405 31 48

Tobias Nilsson
Redaktör
+46 8 405 57 80