Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 09:32 CET

Fyra nyutnämnda ambassadörer överlämnar fredagen den 3 november sina kreditivbrev till H.M. Konungen.

Kenya
Kenyas nyutnämnda ambassadör Purity Muhindi är född 1960. Hon är statsvetare med särskilt intresse för internationella relationer. Hon inträdde i sitt lands utrikestjänst 1983 och har tidigare bland annat varit chef för avdelningen för Asien och Australien vid Kenyas utrikesministerium, ambassadråd vid Kenyas ambassad i Paris och chef för avdelningen för Internationella organisationer och konferenser vid Kenyas utrikesministerium.


Georgien
Georgiens nyutnämnde ambassadör Amiran Kavadze är född 1951. Han är utbildad agronom och har studerat biokemi. Vid Georgiens självständighet inträdde han i sitt lands utrikesministerium och har under senare år bland annat innehaft tjänsten som ambassadör i London, vice utrikesminister och ambassadör i Bern, ackrediterad vid den Heliga Stolen samt vid de internationella organisationerna i Genève.


Armenien
Armeniens nyutnämnde ambassadör Ara Aivazian (sidoackrediterad från Jerevan) är född 1969. Han inträdde i sitt lands utrikesministerium 1994 och har under senare år bland annat varit ambassadör i Argentina, chef för utrikesministerns kansli och chef för avdelningen för Latinamerika.

Togo
Togos nyutnämnde ambassadör Essoham Comla Paka (sidoackrediterad från Berlin) är född 1960. Han har en filosofie kandidat-examen i naturvetenskapliga ämnen från Benins universitet samt filosofie magister-examen från Saarbrückens universitet i humaniora, med inriktningen germanistik. 1996-2003 var han chef för jordbruksministerns kansli. Ambassadör Paka utnämndes i augusti 2003 till Togos sändebud i Förbundsrepubliken Tyskland.


Kontakt:
Ulf Håkansson
Ambassadör
Protokollet
Tel. 08-405 57 04
Mobil 070-564 30 84

UD:s presstjänst
Tel. 08-405 5730-------------------------
Läs mer
-------------------------
Audienser för nya utländska sändebud (http://www.regeringen.se/sb/d/2868/a/52497)
Diplomatiskt ABC (http://www.regeringen.se/sb/d/4144)
Länder och regioner (http://www.regeringen.se/sb/d/2364)