Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 14:04 CEST

Boel Evander
Departementsråd
08-405 54 90

Tobias Nilsson
Redaktör
08-405 57 80

Fyra nyutnämnda ambassadörer överlämnar fredagen den 24 oktober sina
kreditivbrev till H.M. Konungen. Ambassadörerna är från Kanada,
Tyskland, Filippinerna och Storbritannien.

Kanadas nyutnämnde ambassadör Lorenz Friedlaender är född 1948 och har
en M.A.-examen från Dalhousie universitet från 1971. Friedlaender har
arbetat i utrikesförvaltningen sedan 1977. Han har bland annat
tjänstgjort vid Kanadas FN-representation i New York och vid
utlandsmyndigheterna i Prag och Bryssel. 1993-1997 var Friedlaender
minister vid Kanadas ambassad i Bonn. Ambassadör Friedlaender kommer
senast från posten som chef för policy-planningsekretariatet vid
utrikes- och handelsministeriet.

Tysklands nyutnämnde ambassadör Busso von Alvensleben är född 1949. Han
är jurist och inträdde 1980 i sitt lands utrikesförvaltning.
Alvensleben har tjänstgjort vid Tysklands ambassader i Nairobi och Tel
Aviv samt vid FN-delegationen i Genève.

Under senare år har ambassadören innehaft följande poster:
1994 – 1998 Tjänstgöring i förbundspresidentens kansli
1998 – 2000 Biträdande protokollchef
2000 – 2003 Protokollchef

Filippinernas nyutnämnda ambassadör Victoria Bataclan
är statsvetare och ekonom med examen från University of the Philippines
från 1971 (Bachelor of Arts) och 1979 (Bachelor of Law). Efter att ha
varit verksam som ekonom vid NEDA (National Economic Development
Authority), inträdde Bataclan 1982 i sitt lands utrikesförvaltning. Hon
tjänstgjorde 1982-1990 vid Filippinernas FN-representation och
generalkonsulat i Genève.

Under senare år har ambassadör Bataclan innehaft följande poster:
1992 – 1999 Minister och generalkonsul vid Filippinernas ambassad
och FN-representation, Wien
1999 – 2002 Administrationschef vid utrikesministeriet, Manila
2002 – 2003 Generalkonsul, Hongkong

Storbritanniens nyutnämnde ambassadör Anthony Cary är född 1951 och
inträdde i den brittiska utrikesförvaltningen 1973. Cary har varit
utlandsplacerad vid beskickningarna i Berlin och Kuala Lumpur och vid
hemmastationeringarna har ambassadör Cary främst arbetat med
Europafrågor. Under åren 1989-1993 var han utlånad till EG-kommissionen
i Bryssel.

Under senare år har ambassadör Cary innehaft följande poster:
1997 – 1999 Ambassadråd i Washington
1999 – 2003 Chef för kommissionären Chris Pattens kansli
vid Europeiska Kommissionen